MAP II+ -hanke

448

MAP II+ -hankkeessa on jatkokehitetty MAP I:ssä kehitettyä alueellista yhteistyömallia putkiremonttien läpiviemisessä. Hanke alkoi elokuussa 2008 ja päättyi maaliskuussa 2009.

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää toimintamalli, joka vahvistaa taloyhtiöiden asemaa putkikorjaushankkeessa tilaajana mahdollistamalla taloyhtiöiden yhteistyö.

Isompi kokonaishanke kiinnostaa hyviä palveluntuottajia enemmän, mikä johtaa parempiin tarjouksiin, huolellisempaan työhön ja jopa parempaan kokonaistaloudelliseen tulokseen. Koska kussakin hankkeessa on useita taloyhtiöitä, voivat ne panostaa riittävästi korjaushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun.

MAP II+ -hankkeen tavoitteena on ollut:

1) laatia Maunulan alueellinen ryhmäkorjausohjelma (Maunulan ARKO), jossa on
– kartoitettu taloyhtiöiden tilanne ja tarpeet
– kartoitettu Maunulan alueen muutos- ja kehittämistarpeet
– tehty ehdotukset ryhmäkorjaushankkeista

2) käynnistetään 2-3 ryhmäkorjaushanketta (RK-hanke)

3) käynnistetään valtakunnallisen ryhmäkorjaushankkeen suunnittelu.

Maunulan lisäksi vastaavanlaisia hankkeita käynnistyy 3 – 6 kaupunginosassa.

Maunulassa on laadittu syksyllä 2008 alueellinen ryhmäkorjausohjelma (ARKO), jonka tekeminen käynnistyi kyselyllä. Kyselyn avulla selvitettiin taloyhtiöiden korjaustilanne sekä avainhenkilöiden näkemykset RK – malliin osallistumisesta.

Projektissa ovat olleet mukana Ympäristöministeriö, Helsingin kaupunki, Culminatum Oy, Lujatalo Oy, NCC Rakennus Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj, Uponor Suomi Oy, Eerola Yhtiöt Oy, Vahanen yhtiöt, Bauer Watertechnology Oy, Fenestra Oy, Elisa Oyj ja Helsingin Energia.

MAP II-hankkeen osapuolten yhteystiedot (pdf)

MAP II+:ssa tuotettu materiaali:
MAP II+ projektin esittely (22.9.2008) (pdf) 
MAP II+-projektin loppuraportin tiivistelmä 240309 (pdf)
RK-käsikirjan sisallysluettelo (pdf)
RK-käsikirja 2009 (pdf)
Liite 1: Maunulan taloyhtiöiden osoitteet 12112008 (pdf) 
Liite 2: Maunulan suojelukaava (pdf) 
Liite 3: Lisärakennsoikeuspäätös (pdf)
Liite 4: Taulukot (pdf) 
ARKO-kysely (pdf)

TAPAHTUMAT PROJEKTISSA
25.4.2009 Tilaisuuden uutinen ja materiaali
25.4.2009 MAP II+:n loppuseminaari: Maunulan yhteiskoulu
16.4.2009 RK-kokous, Suursuon alue: Maunulan Mediapaja (Eino Rantala pj.)
24.3.2009 RK-kokous, Suursuon alue: Maunulan Mediapaja (Eino Rantala pj.)
21.1.2009 RK-kokous, Suursuon alue: kahvila Wanha Maunula  (Mikko Virkamäki pj.). Kokouksessa valittiin Eino Rantala Suursuon RK-ryhmän puheenjohtajaksi.
27.11.2008 RK-kokous, Suursuon alue, paikka: kahvila Wanha Maunula  (Mikko Virkamäki pj.)
12.11.2008 Kyselyn tulosten esittely taloyhtiöille Maunulan yhteikoululla 
15.10.2008 Kyselyyn vastausaika päättyy 
22.9.2008 Starttiseminaari Maunulan yhteiskoululla
3.9.2008 Kysely postitettu Maunulan taloyhtiöille

LISÄTIETOJA
map2+ projektin kalvot.pdf
MAP I:n loppuraportti (pdf)
Uutinen MAP II.n käynnistystilaisuudesta 22.9.2008 
Kansliapäällikkö Hannele Pokan puhe Maunulassa 22.9.2008
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka 
Uutinen 19.4.2008: Alueellista putkiremonttimallia pilotoidaan Maunulassa? 
Ympäristöministeriön lähiöohjelman sivut  

Ks. myös Maunula Living Lab

KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTA
15.4.2008 MAP-hankkeen tuloksia esitellään Maunulan 69. aluefoorumilla ks. uutinen tilaisuudesta
9.4.2008 MAP-hankkeen tulokset ja raportti esitellään ympäristöministeriössä
Helmi- maaliskuu 2008 Taloyhtiöiden kesken pidetään kehitettyjen ideoiden arviointitilaisuuksia
Joulukuu 2007 -tammikuu 2008 MAP -hanke haastattelee kehittämishankeeseen ilmoittautuneita taloyhtiöitä
22.10.2007 MAP-hankeen starttitilaisuus, jossa puhuu asuntoministeri Jan Vapaavuori ks. uutinen tilaisuudesta
Kesäkuun loppu 2007 Kotialue Oy lähettää kyselyn Maunulan taloyhtiöille
27.5.2007 Maunula-Seura päättää tehdä sopimuksen Kotialue Oy:n kanssa selvityksen tekemisestä
Toukokuu 2007 Kotialue Oy tekee Maunula-Seuralle ehdotuksen hankkeesta
Maalis- huhtikuu 2007: Yhteistyöideaa työstetään asiantuntijatapaamisissa
20.2.2007: Putkiremonttiyhteistyömallin idea syntyy Maunulan 61. aluefoorumilla
1.3.2006: Maunulan 55. aluefoorumi: Putkiremontit tulevat. Oletko valmis?