Maunula 2050 visioprosessi

484

Maunula ja Helsingin seutu 2050 -visioprosessi 

Idea Maunula 2050 vision tekemisestä syntyi Maunulan Aluefoorumilla 29.9.2008. Maunula 2050 visiota hyödynnettäisiin pääkaupunkiseudun yleiskaavatyön yhteydessä. Kokemus on opettanut, että mitä aikaisemmin keskustelu ja suunnittelu asuinalueella aloitetaan, sitä enemmän siihen voidaan vaikuttaa. Maunula hyötyi Helsingin edellisestä Yleiskaava 2002 -prosessista (1997-2003). Sen tuloksia ovat mm. Maunulan keskustan uusi kaava, Suursuon pientaloalue ja Suursuon vanhusten kuntopolku.

Maunulan visiotyö koostuisi neljästä osiosta ja työskentelyjaksosta:

VAIHE 1: Keskustelu vision tekemisen hyödyistä ja vision rajauksesta (13.-30.11.2008)
VAIHE 2: Maunulan kehitykseen pitkällä aikavälillä vaikuttavien muutostekijöiden tunnistaminen (1.-21.12.2008)
VAIHE 3: Maunula 2050 visio eli muodostetaan 5-7 mahdollista, toivottavaa, keskenään ristiriidatonta tavoitetta (29.12.2008-31.3.2009)
VAIHE: 4: Havainnollistetaan joitakin ideoita ja keinoja toteuttaa tehtyä visiota (1.4.-5.6.2009).

Maunula-Seuran hallitus käsittelee visioprosessia 26.11.2008, 25.3.2009 ja 22.4.2009. Maunulan 2050 visiosta järjestetään aluefoorumi helmikuussa 2009. Maunula-Seurassa visioprosessista vastaavat Paavo Kaipainen ja Simo Sankari.

Konsulttiselvitys Helsingin seutu 2050 visiosta valmistuu marraskuun 2008 aikana ja jatkuu virkamiestyönä keväällä 2009.

Pääkaupunkiseudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä selvittävä MAL -työryhmä on tilannut Greater Helsinki Vision 2050 -kilpailun voittajilta eli WSP Finland Oy:ltä ja Demos Helsingiltä kilpailun tulosten jatkotyöstämisen. Demos Helsinki vastaa visioprosessin viestinnästä ja kansalaisosallistumisesta.

Helsingin seutu 2050 kansalaiskeskustelua käydään internetsivustossa, jolla asukkaat voivat kommentoida ja kehittää asiantuntijoiden ehdotuksia. Sivujen osoite on www.helsinginseutu2050.fi.

LISÄTIETOJA
Uutinen 29.11.2008: Helsingin seutu 2050 konsulttityö valmistui   

Aleksi Neuvosen esityskalvot aluefoorumilla 29.9.2008 (pdf)
http://www.helsinginseutu2050.fi/ 
Uutinen 31.8.2008: Nyt myös maunulalaisilla mahdollisuus vaikuttaa Helsingin seudun visioon
Uutinen 29.12.2007 Greater Helsinki Vision -kilpailun voittajasta 
GHV 2050 -kilpailun WSP Finlandin voittajatyön esittely  
Demos: City 2.0  
Megapolis 2023 -tapahtuma 27.9.2008 
Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan 30.9.08 kokouksen asialista