Palvelulinjat uudistuvat Maunulassa vuoden 2009 alussa

305

Maunulan palvelulinjat muuttuvat 1.1.2009. Maunulasta Malmille liikennöivä linja P8 tulee vähemmän mutkaiseksi ja sen uudeksi numeroksi tulee P61. Pakilan ja Maunulan alueelle liikennöivä linja P17 muuttuu kutsuohjatuksi linjaksi ja sen numero on jatkossa P60. Sitä voi tilata alueen sisällä, joka ulottuu Torpparinmäestä aina Hakaniemeen. Alueen länsireunaa rajaa Keskuspuisto ja itäreunaa Vantaajoki.

Pikkubusseilla liikennöidyt palvelulinjat uudistuvat ensi vuoden alusta. Palvelulinjoja on parikymmentä eri puolilla Helsinkiä.  Uudistuksella selkiytetään nykyisellään mutkikkaita reittejä, rakennetaan palvelulinjoille helpommat aikataulut ja samalla pyritään vastaamaan muuttuneisiin liikkumistarpeisiin.

Vaikka liikuntaesteiset on erityisesti huomioitu palvelulinjojen kalustossa, ovat linjat osa kaikille avointa joukkoliikennettä. Uudistuksella pyritään lisäämään palvelulinjojen käyttöä tekemällä linjoista helposti lähestyttäviä, oman kaupunginosan linjoja.

Käyttäjähavainnoilla kerättiin matkustajien kokemuksia

Uuden linjaston suunnitteleminen alkoi jo syksyllä 2007, jolloin HKL teetti laadullisen tutkimuksen  ns.  käyttäjähavainnoinnilla nykyisillä linjoilla. Tutkija ajoi kaikki linjat läpi normaaleilla vuoroilla, ja keskusteli matkustajien sekä kuljettajien kanssa linjojen hyvistä ja huonoista puolista. Viimeisimmät käyttäjähavainnoinnit tehtiin keväällä 2008. Myös saatuja palautteita on hyödynnetty suunnittelussa. Linjojen suunnitelmia on esitetty myös asukastilaisuuksissa syksyn aikana.

Vuoroväli tihenee ja selkeytyy pääsääntöisesti tasaväliseksi ja säännölliseksi ja aikataulut yksinkertaistuvat.

Palvelulinjojen reitit ja aikataulut löytyvät vuoden vaihteessa reittioppaasta muiden linjojen joukosta ja linjoille tehdään myös pysäkkikohtaiset aikataulut.

Pysäkkikohtaiset aikataulujen myötä kynnys matkustaa esimerkiksi osa työmatkasta palvelulinjan kyydissä madaltunee. Reitit on myös suunniteltu siten, että palvelulinjalta on helppo vaihtaa muihin joukkoliikennevälineisiin.

Suunnittelun lähtökohtana on, että palvelulinjalla pääsee helposti oman kaupunginosan keskeisiin palveluihin ja asiointikohteisiin. Uudistuksen myötä matkustaja voi käydä palvelulinjalla esimerkiksi lähikaupassa ostoksilla tai lääkärillä terveyskeskuksessa ilman pitkiä odotusaikoja pysäkillä. Reitteihin on myös lisätty käyttäjien tärkeinä pitämiä asiointikohteita.

Vähän käytetyillä linjoilla siirrytään kutsuohjaukseen

Linjojen selkiytymisen ja aikataulujen nopeutumisen lisäksi suurimpia muutoksia tapahtuu Laajasalossa ja Suutarilan, Puistolan ja Jakomäen alueella sekä Pakilan, Paloheinän ja Torpparimäen alueella. Näillä alueilla siirrytään kiinteistä reiteistä kutsuihin perustuvaan ajoon.

Täysin kutsujen perusteella liikennöivällä linjalla ei ole lainkaan aikataulua tai reittiä. Sen sijaan linjalla on liikennöintialue, jonka jokaiselle joukkoliikenteen pysäkille bussia voi tilata. Tilauksen voi tehdä myös kotiosoitteensa perusteella. 

• Palvelulinjat ovat HKL:n ja sosiaaliviraston yhteinen palvelu, jolla tuetaan myös liikuntarajoitteisten pysymistä mahdollisimman pitkään joukkoliikenteen käyttäjinä.

• Linjat ovat kaupunginosissa keskeisissä asiointikohteissa kiertäviä kaupunginosalinjoja, jotka ovat kaikille avoimia HKL:n normaalilla lipulla, tosin vaihtoaika on pidempi, 80 minuuttia

• Palvelulinjoja liikennöivät 1.1.2009 alkaen Helsingin Bussiliikenne Oy, Concordia ja Taksikuljetus.

• Bussit ovat uusia ns. midibusseja, matalalattiaisia, joissa on näkyvät nimikilvet.  Ne saavat uuden ilmeen ja nimen vuoden alusta.

• Linjanumerot muuttuvat ja vastaavat jatkossa liikennöintialueen postinumeroa.

• Vuoroväli pyritään tasaamaan noin tunniksi kaikilla linjoilla.  Myös reitit ja aikataulut ovat samat eri päivinä.

• Kaikille kiinteää reittiä ajaville palvelulinjoille tehdään jatkossa myös pysäkkikohtaiset aikataulut. Siten pysäkeille ja busseihin saadaan selkeät aikataulut. Pysäkkejä tulee lisää ja niitä kilvitetään erityisellä kilvellä. Tarvittaessa bussi voi jättää muuallekin, mikäli se on liikenneturvallisuuden kannalta mahdollista.

• Uudistuksen myötä palvelulinjat löytyvät myös Reittioppaasta aiempaa tarkemmin.

• Muutamalla linjalla liikennöidään myös lauantaisin klo 9–13. Muutamalla linjalla palveluaika pitenee.

• Jatkossa kahta linjaa ajetaan osittain kutsujen perusteella ja yhtä linjaa (nykyinen P10) kokonaan kutsujen perusteella. Bussit liikkuvat tilausten mukaan palvelualueella.  Tilauspalvelua ryhtyy vuoden alusta hoitamaan HKL:n oma liikenneneuvonta.

LISÄTIETOJA
HKL:n uutinen asiasta
Palvelulinja P61 (Töyrytie – Saunabaari – Suursuon terveysasema – Oulunkylä – Malmi) 
Kutsuohjattu palvelulinja P60 (Pakilan, Maunulan ja Kallion alueella)