Maunulan tapahtumat ja toiminta jatkossa paremmin esillä

239

Maunulan asukkaat saavat tulevaisuudessa tietoa paikallisista palveluista ja toiminnasta entistä helpommin. Maunulan kotisivuille tulee uusia toimintoja, joiden avulla palveluiden ja tapahtumien järjestäjät saavat viestinsä välitettyä aiempaa laajemmalle yleisölle yksinkertaisesti ja helposti. Maunulan kotisivuille tulee marraskuun aikana uusi tapahtumakalenteri, joka selkeyttää paikallisten tapahtumien ja toiminnan löytämistä ja tapahtumailmoitusten tekoa. Kalenteri on kaikkien asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä, eli kuka tahansa voi etsiä tapahtumia tai tehdä tapahtumailmoituksen ilmaiseksi.

Alkuvuodesta 2009 myös Maunulan sivuilla oleva palvelulistaus uudistuu. Palvelutietojen päivittäminen ja ylläpito yksinkertaistuu ja helpottuu. Tarkoituksena on, että asukkaat ja alueen toimijat voivat sähköisellä lomakkeella itse lisätä palveluhakemistoon sieltä puuttuvat palvelutiedot. Vanhentuneiden tai muuttuneiden palvelutietojen päivittäminen onnistuu asukkailta kätevästi joko suoraan palveluhakemiston kautta tai ilmoittamalla muuttuneista tiedoista kotisivujen ylläpidolle. Tavoitteena on, että asukkaat löytävät tarvitsemansa palvelun tai etsimänsä paikallistoimijan entistä helpommin.

Uudistusta on tulossa myös palveluhakemiston hakuominaisuuksiin. Asukkaat voivat itse osallistua hakutoiminnon kehittämiseen määrittelemällä palveluille avainsanoja, joilla niitä on helppo hakea. Palveluiden löytyminen on siis sitä helpompaa, mitä enemmän asukkaat osallistuvat tietokannan rakentamiseen!

Kotisivujen uudistukset ovat osa alueella käynnissä olevaa Alpakka-hanketta, jota koordinoi Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka.

Alpakka-projekti Maunulan sivuilla.