Avoin kaupunkitutkimuksen luentosarja yliopistolla

330

Helsingin metropolialueen kaupunkitutkimusverkoston professorit ja joukko muita asiantuntijoita luennoivat syksyn kurssilla Näkökulmia kaupunkiin ja kaupunkitilaan, 28.10.-11.12.2008 tiistaisin ja torstaisin klo 16.15-17.45 salissa U35, Unioninkatu 35.

Kurssilla esitellään eri alojen keskeisiä ja ajankohtaisia lähestymistapoja kaupunkitutkimukseen. Luennoille on vapaa pääsy! Lisätietoa, mm. kurssin ohjelma, sivulla
http://www.valt.helsinki.fi/blogs/kaupunkitutkimus/post-196.htm

Kurssilla esitellään monitieteisesti kaupunkitutkimuksen eri näkökulmia, käsitteitä ja ajankohtaisia teemoja. Luennoitsijoina ovat kaupunkitutkimuksen professorit ja joukko muita asiantuntijoita.

Kurssin sivut:
http://www.valt.helsinki.fi/blogs/kaupunkitutkimus/post-196.htm

Kurssin koordinaattori: Kimmo Kurunmäki,
etunimi.sukunimi ( ) helsinki.fi

AIKA
28.10.-11.12.2008 tiistaisin ja torstaisin klo 16.15-17.45

PAIKKA
Unioninkatu 35, salissa U35

OHJELMA
28.10. Oikeus kaupunkiin. Professori Anne Haila, HY, yhteiskuntapolitiikan laitos

30.10. Mitkä tekijät ohjaavat kaupunkikehitystä? Kaupunkitaloustieteilijän näkökulma. Professori Heikki A. Loikkanen, HY, maantieteen laitos

4.11. European metropolitan development and planning – Framing the Greater Helsinki Vision 2050 process. Professori Peter Ache, TKK, YTK/Arkkit.

6.11. Kaupunki – tekosysteemi vai ekosysteemi? Professori Heikki Setälä, HY, ympäristöekologian laitos

11.11. Urbaani turvallisuuspolitiikka, kontrolli ja tila. Akatemiatutkija Hille Koskela, HY, yhteiskuntapolitiikan laitos

13.11. Urban green space – historical perspective. Professori Peter Clark, HY, historian laitos

18.11. Urbaanin ympäristön estetiikka. Professori Arto Haapala, HY, taiteiden tutkimuksen laitos

20.11. Tutkimustoiminta kaupunkisuunnittelussa. Vt. toimistopäällikkö Rikhard Manninen, Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto

25.11. Johdatus kaupunkiekologiaan. Professori Jari Niemelä, HY, bio- ja ympäristötieteiden laitos

27.11. Avara urbanismi – yritys ymmärtää suomalainen kaupunki toisin. Tutkija Pasi Mäenpää, TKK,YTK

2.12. Uudet sosiaaliset ja alueelliset jaot ja niiden merkitykset – maantieteen näkökulma. Professori Mari Vaattovaara, HY, maantieteen laitos

4.12. Uudet sosiaaliset ja alueelliset jaot ja niiden merkitykset – sosiologian näkökulma. Professori Matti Kortteinen, HY, sosiologian laitos

9.12. Arkikokemukset, tieto ja kaupunkipolitiikka. Erikoistutkija Pia Bäcklund, Helsingin kaupungin tietokeskus

11.12. Hyöty-kustannusanalyysit, tulonsiirrot, maankäyttö ja päätöksenteko. Professori Antti Talvitie, TKK, YTK/Liikennetekniikka