Energiatodistukset tulivat pakollisiksi

369

Laki rakennuksen energiatodistuksesta (487/2007) edellyttää, että rakennusta tai sen osaa taikka niiden hallintaoikeutta myytäessä tai vuokrattaessa myyjän tai vuokranantajan on asetettava mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtäville voimassa oleva rakennuksen energiatodistus (5 §).

Energiatodistuksen käyttöönoton tavoitteena on nostaa rakennusten energiatehokkuus ostoja vuokraustilanteessa tärkeäksi valintatekijäksi. Energiatodistus ohjaa kuluttajia valinnoissa samoin kuin esimerkiksi kylmälaitteidenenergiamerkki.

Suomessa eniten energiaa kuluttavat lämmitys, lämmin vesi, ilmanvaihto ja valaistus. Rakennusten lämmitys aiheuttaa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 30 prosenttia.

Energiatodistusten käyttöönottoon velvoittaa EU:n rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi. Taustalla on huoli rakennusten energiankulutuksen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä ja energian tuontiriippuvuudesta. Energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia- ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.

Rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan rakennuksen energiatehokkuusluvulla (ET-luku), joka saadaan jakamalla rakennuksen tarvitsema vuotuinen energiamäärä rakennuksen bruttopinta-alalla.

Energiatehokkuusluku sisältää rakennuksen tarvitseman vuotuisen lämmityksen, sähkön ja jäähdytysenergiamäärän. Jäähdytys mukana vain, jos rakennus varustetaan tai on varustettu jäähdytysjärjestelmällä.

Isännöitsijäntodistukseen sisältyvä energiatodistus päivitetään kerran vuodessa, se on isännöitsijäntodistukseen sisältyvänä voimassa kuten isännöitsijäntodistus. Isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja voi antaa vain toteutuneeseen energiankulutukseen perustuvan energiatodistuksen. 

Se siis perustuu isännöitsijätodistuksen antopäivää edeltävän kalenterivuoden toteutuneeseen kulutukseen (saatavissa oleva kulutus).  Energiatodistus perustuu isännöitsijäntodistuksen antopäivää edeltävän kalenterivuoden tai viimeisimmän käytettävissä olevan kalenterivuoden toteutuneeseen energiankulutukseen. Tällaisen energiatodistuksen

ET – luku on siis päivitettävä vuosittain. Sen laskenta on helppoa. Rakennuksen toteutunut lämmitysenergiankulutus muunnetaan vastaamaan Jyväskylän normaalivuoden mukaista lämmitystarvelukua. 

Rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan energiatodistuksessa energiatehokkuusluvulla ja sen perusteella määräytyvällä energiatehokkuusluokalla (A – G).

LISÄTIETOJA
Ympäristöministeriö: Laki rakennusten energiatodistuksista

energiatodistus_malli.jpg

Energiatodistusmalleja on kolme erilaista, joista kuvassa on esitetty isännöitsijäntodistukseen sisältyvä energiatodistus.