Lähiöprojektin projektisuunnitelma 2008 – 2011

293

Projektikaudella 2008–2011 Lähiöprojektin painopistealueita ovat kaupunkirakenteen tiivistäminen ja monipuolistaminen edistämällä täydennysrakentamista, nykyisen ympäristön laadun parantaminen, imagon kohottaminen sekä alueellisten toimintamahdollisuuksien parantaminen ja erityispalvelujen mallien luominen.

Projekti selvittää yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen ja kiinteistöviraston kanssa täydennysrakentamisen edellytyksiä. Täydennysrakentamisen edistämisen osalta keskitytään erityisesti esikaupunkialueiden keskusten, kuten raideliikenteen asemien ja ostoskeskusten ympäristöihin.

LISÄTIETOJA
Ksv:n sivut