Osallistu keskusteluun Maunulan visiosta!

432

Maunula-Seura on päättänyt käynnistää Maunulan visiotyön työnimellä Maunula 2050. Visiotyö tukeutuu käynnissä olevaan Helsingin seutu 2050 -visioprosessiin, josta vastaa Pääkaupunkiseudun 14 kunnan muodostama MAL-työryhmä.

Ensi vaiheessa käynnistyy keskustelu Maunula 2050 -vision hyödyistä, vaikutuksista ja rajauksesta.

Kysymykset ovat
– mitä hyötyä visiosta voisi olla?
– miten visiotyö pitäisi toteuttaa?
– miten tarkasteltava alue pitäisi rajata eli tarkastellaanko varsinaista Maunulaa vai ehkä "Suur-Maunulaa"?

Voit ottaa kantaa asiaan Maunulan kotisivujen keskustelupalstalla.

Maunulan visiotyö koostuisi neljästä osiosta ja työskentelyjaksosta:

1) Keskustelu vision tekemisen hyödyistä ja vision rajauksesta (13.-30.11.2008)
2) Maunulan kehitykseen pitkällä aikavälillä vaikuttavien muutostekijöiden tunnistaminen (1.-21.12.2008)
3) Maunula 2050 visio eli muodostetaan 5-7 mahdollista, toivottavaa, keskenään ristiriidatonta tavoitetta (22.12.2008-31.3.2009)
4) Havainnollistetaan joitakin ideoita ja keinoja toteuttaa tehtyä visiota (1.4.-5.6.2009).

Idea Maunula 2050 vision tekemisestä syntyi Maunulan Aluefoorumilla 29.9.2008. Maunula 2050 visiota hyödynnettäisiin mahdollisessa pääkaupunkiseudun yhteisessä yleiskaavatyössä.

Maunula-Seuran hallitus käsittelee visioprosessia 26.11.2008, 25.3.2009 ja 22.4.2009. Maunulan 2050 visiosta järjestetään aluefoorumi helmikuussa 2009. Maunula-Seurassa visioprosessista vastaavat Paavo Kaipainen ja Simo Sankari.

Konsulttiselvitys Helsingin seutu 2050 valmistuu marraskuun 2008 aikana ja jatkuu keväällä 2009 virkamiestyönä. Ideana on, että Maunula 2050 vision työstämisessä hyödynnetään Helsingin seutu 2050 -prosessissa syntyvää materiaalia.

LISÄTIETOJA
Maunula 2050 -visio 
www.helsinginseutu2050.fi