Linja 22 reitin muuttaminen

229

Liikennelaitos esittää, että linja 22 siirretään kulkemaan välillä Itä-Pasila – Suursuo Ilmalan kautta. Reitti on nykyistä Hakamäentie-vaihtoehtoa sujuvampi. Ilmalan kautta liikennöinti kasvattaa lisäksi linjan matkustajapohjaa ja on ensiaskel linjan vahvistamiseen Pohjois-Pasilan rakentumista silmällä pitäen. Reitti muuttuisi 1.1.2010.

Linja käyttää osalla matkaa Hakamäentietä, jonka rakennustyöt ovat käynnissä. Hakamäentien liittymäjärjestelyistä johtuen linjan reittiä tulee muuttaa. Nykyinen reitti ei ole jatkossa tarkoituksenmukainen. Hakamäentien käyttö linjalla 22 osalla matkaa tulisi mm.
liittymäjärjestelyistä johtuen hankaloittamaan liikennöintiä. Hakamäentien reittivaihtoehto hyödyttäisi lähinnä Hartwall Areenalle suuntaavia matkustajia, mutta aiheuttaisi merkittävää haittaa muille matkustajille.

Helsingin Bussiliikenne Oy liikennöi linjaa 22, Sörnäinen (M) – Pasila – Suursuo. Linjaa liikennöidään arkisin noin klo 5.30 – 23.00 välisenä aikana. Linjaa koskeva sopimus on voimassa 31.12.2009 saakka.

Kävelyetäisyydet Hartwall Areenalle pitenisivät linjan 22 lähimmiltä pysäkeiltä noin 450 m. Kävelymatkan piteneminen ei ole kohtuuton erityisesti ottaen huomioon, että Hartwall Areenalla järjestettäviin suuriin tapahtumiin (jääkiekko-ottelut, konsertit jne.) järjestetään kuljetuksia linjalla 22B, Areena – Sörnäinen (M) – Areena.

Esitetyn reitin käyttöönotto tulee ajankohtaiseksi vuonna 2009. Kun linja 22 on menossa seuraavaan kilpailuun (1.1.2010 alkava liikenne), on perusteltua esittää uusi reitti kilpailuttamisasiakirjoissa. Muutoksen vaikutus liikennöintikustannuksiin on vuositasolla vajaat 20 000 euroa.

LISÄTIETOJA
Linja 22:n reitti 
Liikenne lautakunnan esityslista