Maunula 2050: Mitkä tekijät vaikuttavat tulevaisuuteen?

569

Maunula-Seura keskusteluttaa asukkaita Maunula 2050 visiosta. Seuraavaksi visioprosessissa käydään keskustelua Maunulan tulevaisuuteen vaikuttavista muutostekijöistä. Keskustelua muutostekijöistä käydään aina jouluun asti.

Visioprosessin toisessa vaiheessa käydään keskustelua Maunulaan vaikuttavista muutostekijöistä.

Kysymykset ovat
– mitä tekijät vaikuttavat vaikuttavat merkittävästi Maunulan tulevaisuuteen?
– millä aikajänteellä ja miten eri muutostekijät vaikuttavat Maunulaan
– mitkä tekijät voisi olla positiivisia mahdollisuuksia

Voit ottaa kantaa asiaan Maunulan kotisivujen keskustelupalstalla.

Maunulan visiotyö koostuu neljästä osiosta ja työskentelyjaksosta:

1) Keskustelu vision tekemisen hyödyistä ja vision rajauksesta (13.-30.11.2008)
2) Maunulan kehitykseen pitkällä aikavälillä vaikuttavien muutostekijöiden tunnistaminen (1.-21.12.2008)
3) Maunula 2050 visio eli muodostetaan 5-7 mahdollista, toivottavaa, keskenään ristiriidatonta tavoitetta (22.12.2008-31.3.2009)
4) Havainnollistetaan joitakin ideoita ja keinoja toteuttaa tehtyä visiota (1.4.-5.6.2009).

Maunula-Seuran hallitus käsittelee visioprosessia 26.11.2008, 25.2.2009 ja 25.2.2009. Maunulan 2050 visiosta järjestetään aluefoorumi helmikuussa 2009. Maunula-Seurassa visioprosessista vastaavat Paavo Kaipainen ja Simo Sankari.

Konsulttiselvitys Helsingin seutu 2050 valmistui marraskuussa 2008  ja jatkuu keväällä 2009 virkamiestyönä. Ideana on, että Maunula 2050 vision työstämisessä hyödynnetään Helsingin seutu 2050 -prosessissa syntyvää materiaalia.

ESITTTELUTILAISUUDET
Maunula-Seuran järjestämä esittelytilaisuus 18.12.2008  

LISÄTIETOJA
Maunula 2050 -visio 
www.helsinginseutu2050.fi 
Uutinen 29.11.2008: Helsingin seutu 2050 konsulttityö valmistui    

TUORETTA AJATTELUA
Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki 30.9.2008  
Vantaan yleiskaavapäällikkö Matti Pallasvuo 7.10.2006  
Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä 3.12.2008