Asuntotuotanto ja maahanmuuttajien työllisyys metropolipolitiikan keskiössä

260

Valtion hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) käsitteli kokouksessaan 11. joulukuuta metropolipolitiikan toteutumista kuluvana vuonna. Ministerityöryhmä piti tärkeänä, että taantuman tuomat mahdollisuudet lisätä kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa ja asuntotonttivarantoa hyödynnetään mahdollisimman tarkasti Helsingin seudun kuntien ja valtion välistä aiesopimusta toteutettaessa.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä painotti asuntotuotantoa ja maahanmuuttajien työllisyyttä metropolipolitiikassa. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) käsitteli kokouksessaan 11. joulukuuta metropolipolitiikan toteutumista kuluvana vuonna.

Ministerityöryhmä piti tärkeänä, että taantuman tuomat mahdollisuudet lisätä kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa ja asuntotonttivarantoa hyödynnetään mahdollisimman tarkasti Helsingin seudun kuntien ja valtion välistä aiesopimusta toteutettaessa.

Keskustelussa korostui tarve tehostaa maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista. Ministeriryhmä kiirehti asiaa koskevan aiesopimuksen valmistumista.

Vastaavanlaisen sopimuksen valmistelu on hyödyllistä käynnistää ripeästi myös metropolialueen kilpailukykystrategian sekä tutkimus- ja yhteistyöohjelman pohjalta. Lisäksi ministerityöryhmä painotti tarvetta kehittää sosiaalista eheyttä tukevia erityistoimia muun muassa sosiaali- ja koulusektoreilla.

Metropolipolitiikka on tällä hallituskaudella käynnistetty politiikkakokonaisuus, joka keskittyy pääkaupunkiseudun erityiskysymyksiin. Hallitusohjelman mukaisesti se kohdistuu metropolialueen maankäytön, asumisen ja liikenteen, elinkeinopolitiikan ja kansainvälisen kilpailukyvyn, monikulttuurisuuden, maahanmuuton ja kaksikielisyyden sekä sosiaalisen eheyden kysymyksiin.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä koordinoi metropolipolitiikkaa valtionhallinnossa. Kukin ministeriö vastaa HALKE:ssa sovittujen suuntaviivojen pohjalta metropolipolitiikan valmistelusta hallinnonalallaan. Kumppanuuden vahvistamiseksi ja seurannan järjestämiseksi asetettiin 24.7.2008 metropolipolitiikan neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii asuntoministeri Jan Vapaavuori.

LISÄTIETOJA
Katsaus metropolipolitiikan toteuttamiseen 2008

KATSO MYÖS
Uutinen 30.11.2008: Maunula 2050: Mitkä tekijät vaikuttavat tulevaisuuteen?  
Uutinen 8.6.2008: Maunulan XII kesäseminaarin esitelmät