Maunula 2050: Mitkä asiat voisivat olla visiotavoitteita?

362

Maunula-Seura keskusteluttaa asukkaita Maunula 2050 visiosta. Seuraavaksi käydään keskustelua vision teema-alueista ja tavoitteista. Keskustelua teema-alueista ja visiotavoitteista käydään aina maaliskuun 31. päivään asti.

Visioprosessin kolmannessa vaiheessa käydään keskustelua Maunula 2050 vision teema-alueista ja tavoitteista. Varsinaiseen vision tulee 5-7 tavoitelausetta, jotka ovat toivottavia, mahdollisia ja keskenään ristiriidattomia.

Kysymykset ovat:
– mitä teemoja pitäisi visiossa käsitellä?
– mitkä olisivat konkreettiset visiotavoitteet (5-7 kpl)?

Voit ottaa kantaa asiaan Maunulan kotisivujen keskustelupalstalla.

Maunulan visiotyö koostuu neljästä osiosta ja työskentelyjaksosta:

1) Keskustelu vision tekemisen hyödyistä ja vision rajauksesta (13.-30.11.2008)
2) Maunulan kehitykseen pitkällä aikavälillä vaikuttavien muutostekijöiden tunnistaminen (1.-21.12.2008)
3) Maunula 2050 visio eli muodostetaan 5-7 mahdollista, toivottavaa, keskenään ristiriidatonta tavoitetta (29.12.2008-31.3.2009)
4) Havainnollistetaan joitakin ideoita ja keinoja toteuttaa tehtyä visiota (1.4.-5.6.2009).

Maunula-Seuran hallitus käsittelee visioprosessia 21.1.2009 ja 25.3.2009 ja 22.4.2009. Maunulan 2050 visiosta järjestetään keskustelutilaisuus aluefoorumilla helmikuussa 2009. Maunula-Seurassa visioprosessista vastaavat Paavo Kaipainen ja Simo Sankari.

Konsulttiselvitys Helsingin seutu 2050 valmistui marraskuussa 2008  ja jatkuu keväällä 2009 virkamiestyönä. Ideana on, että Maunula 2050 vision työstämisessä hyödynnetään Helsingin seutu 2050 -prosessissa syntyvää materiaalia.

LISÄTIETOJA
Maunula 2050 -visio 
www.helsinginseutu2050.fi 
Uutinen 29.11.2008: Helsingin seutu 2050 konsulttityö valmistui    

TUORETTA VISIOAJATTELUA
Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki 30.9.2008  
Vantaan yleiskaavapäällikkö Matti Pallasvuo 7.10.2006  
Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä 3.12.2008