Hyvät maunulalaiset, bästa Månsas boende

316

Mennyt vuosi 2008 on ollut Maunulan kannalta hyvä vuosi. Maunulan apteekki saatiin huhtikuun tiiviin toiminnan jälkeen oikealle paikalleen hyvien liikenneyhteyksien äärelle entisen postin tiloihin Pakilantie 10:een. Apteekki aloitti toimintansa uusissa tiloissa heinäkuun alussa ja suotuisa sijainti on myös näkynyt asiakasmäärissä.

Suursuon pientaloalueen kaava vahvistettiin toukokuussa.  Alueelle tulee 130 pientaloa ja mahdollisesti senioritalo Suursuonlaitaan eli uutta rakennuskantaa yhteensä noin 23100 kerros-m2. Uusia asukkaita alueelle tulee noin 600.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuun lopulla Maunulan keskustan kaavasta tehdyt valitukset. Valittajat valittivat tästäkin päätöksestä, mutta Helsingin kaupunginhallitus esitti syyskuussa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitusten hylkäämistä perusteettomina.

Kesän alussa tuli julkisuuteen suunnitelma Päiväkoti Stigenin pystyttämisestä parakkipäiväkotina ala-asteen pihalla. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Vanhemmat ja opettajat olivat syystäkin närkästyneitä asian toteuttamistavasta. Paviljonkipäiväkoti valmistui kuitenkin vuoden lopulla.

Syksyllä selvisi, että Suursuon pientaloalueen Maunulan puolen toteuttaminen lykkääntyy maakaasuputken siirron ja siihen liittyvän osallistumis- arviointimenettelyn takia vuodelle 2013. Maakaasuputken siirron ongelman syyt eivät tosin olleet Maunulassa vaan ihan muualla.

Lokakuussa selvisi, että Helsingin vuoden 2009 talousarvion investointiosasta, että Maunulan kulttuuritalolle eli työväenopiston ja kirjaston yhteiselle toimitilalle oli budjetoitu rahaa vuosille 2014-2015. Aika näyttää saadaanko hanketta aikaistettua paremmin keskustan rakentamisen aikatauluun sopivaksi.

Maunulan alueellisen putkiremonttimallin eli MAP ensimmäinen osa valmistui huhtikuussa, jolloin julkaistiin Ympäristöministeriössä asiasta raportti. Elokuussa käynnistyi hankkeen toinen osa ja siinä pyritään pilotoimaan kehitettyä ryhmäkorjausmallia Maunulassa.

Maunulassa on myös käynnissä Ubiikki Helsinki –ohjelmaan liittyvä Alpakka-hanke, jonka tapahtumakonetta päästiin testaamaan joulukuussa.

Joulukuun lopulla 2008 valmistui jo viidenteen suursuolaiseen 60-luvulla rakennettuun asunto-osakeyhtiöön hissit.

Mitä tuleva vuosi 2009 tuo tullessaan?

Tulevan vuoden ehkä tärkein asia on, että todennäköisesti maaliskuussa saadaan korkeimman hallinto-oikeuden päätös Maunulan keskustan kaavan valituksista. Uutta keskustaa päästään vihdoin suunnittelemaan. Suunnittelu vie aikaa ehkä vajaan vuoden. Maunulan liikekeskus valmistunee vuonna 2010-2011. Tämän jälkeen voidaan käynnistää keskustan itäpuolen asunto- ja liiketilarakentaminen.

Ensi vuonna rakennetaan Tuusulanväylälle meluvalli. Kiinteistövirasto käynnistää tonttien vuokrauksen Suursuolta Pakilan puolelta tammikuussa ja rakentaminen voi alkaa, kun meluaita on valmis.

Vanhusten kotona asumista helpottavat palvelut kehittyvät Maunulassa kaiken aikaa. Suursuolla on 2000-luvulla aktiivisesti rakennettu hissejä vanhoihin kerrostaloihin. Sato kaavailee Pakilantie 17:n muuttamista senioritaloksi. Lisäksi Sato osti tammikuussa 2008 Paanukodin rakennuksen Suursuontie 14:ssa. Sekin säilynee senioriasumiskäytössä. Suursuonlaitaan kuntopolun viereen on 2600 kerros-m2 senioriasumiseen sopiva kerrostalotontti.

Yleiskaava on Helsingissä tähän asti uusittu noin kymmenen vuoden välein. Yleiskaavan tehtävä on ohjata asemakaavoitusta. Edellisen Yleiskaava 2002:n vaikutuksia ovat Maunulaan keskustan uusi asemakaava, Suursuon pientaloalueen kaava ja Suursuon vanhusten kuntopolku.

Seuraavan yleiskaavan suunnittelu toteutetaan koko pääkaupunkiseudun laajuisena. Asia on määritelty uudessa maankäyttö- ja rakennuslain muutoksessa, joka tuli voimaan 1.1.2009.

Greater Helsinki Vision 2050 –kilpailun voittajat julkistettiin 14.12.2007 ja kilpailun voittajatöiden pohjalta Helsingin seudun 14 kuntaa teettivät konsulttityönä aineksia Helsingin seutu 2050 visioon. Keväällä 2009 visioprosessi jatkuu virkamiestyönä.

Maunulassa on käynnissä Maunula 2050 –visioprosessi ja se hyödyntää Helsingin seutu 2050 visioprosessissa tuotettuja tietoja. Maunulan oman vision työstäminen helpottaa maunulalaisten osallistumista tulevan pääkaupunkiseudun yhteisen yleiskaavan laadintaan.

Nyt on oikea aika käynnistää avoin keskustelu kaupungin eri toimintojen paikasta Maunulassa. Prosessissa käytäisiin lävitse päiväkoti Stigenin, nuorisotalon, työväenopiston, kirjaston, Palvelukeskus Saunabaarin ja KOy Maunulan Asuntojen toimiston tilatarpeet. Tulevaisuudessa tiloja vapautuu ainakin kirjastolta Suursuonlaidalta ja nuorisotalolta Maunulantieltä.

Maunulan tulevaisuus näyttää entistä paremmalta. On koittamassa Maunulan kulta-aika.

Toivon kaikille maunulalaisille menestystä tulevalle vuodelle ja erityisesti niille, jotka ponnistelevat paremman maailman ja Maunulan puolesta.

Raimo Puronen
Maunula-Seura

LISÄTIETOJA
Maunula 2050 visioprosessi 
Uutinen 29.11.2008: Helsingin seutu 2050 konsulttityö valmistui    
Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 1.1.2009 alkaen