MAP II jatkuu ryhmäkorjaustoimikuntina

225

MAP II-hankkeessa saatiin viime syksynä valmiiksi Maunulan asunto-osakeyhtiöiden korjaustilanteen kartoitus. Tämän jälkeen muodostettiin joulukuussa kolme ryhmäkorjaustoimikuntaa: kaksi alueellista putkikorjausryhmää sekä vaippakorjausryhmä.

Koillis-Maunulan putkikorjausryhmään kuuluu seitsemän asunto-osakeyhtiötä ja Lounais-Maunulan ryhmään viisi yhtiötä. Vaippakorjausryhmään on kutsuttu neljä yhtiötä.

Ryhmäkorjaustoimikunnat kokoontuvat tällä viikolla: Koillinen ryhmä kokoontuu tiistaina 20.1. klo 17.30, lounainen ryhmä keskiviikkona 21.1. ja vaippakorjausryhmä keskiviikkona 28.1.2009.

Tavoitteena kokouksissa on toimikuntien organisoituminen. Jatkoon osallistuvien taloyhtiöiden on valtuutettava kaksi edustajaa toimikuntaan. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan tai organisoi muulla tavoin puheenjohtajan tehtävien organisoinnin. Puheenjohtajan tehtävänä on toimikunnan koolle kutsuminen ja kokouksissa puheenjohtajana toimiminen. Puheenjohtaja saa palkkion työstään. Kustannukset ajetaan yhtiöiden kesken.

Lisäksi toimikunta käynnistää projektinjohtajan valintaprosessin. Projektinjohtaja valmistelee jatkossa ryhmäkorjaustoimikuntien kokousten asiat ja toteuttaa kokousten päätökset.

LISÄTIETOJA
MAP II-hanke