MOT:ssa muunneltua totuutta

335

MOT-ohjelmassa esitettiin 19.1.2009 muunneltua totuutta Maunulan keskustan kehittämisestä. Ohjelmassa annettiin ymmärtää, että Maunulan keskustan kehittäminen oli pelkästään HOK-Elannon asia. Todellisuudessa keskustan kehittäminen lähti liikkeelle Maunulan asukkaiden tarpeista. Maunula-Seura, Maunulan Asukasyhdistys ja Metsälä-Seura tekivät 8.5.2000 aloitteen Maunulan keskustan ottamisesta kehittämisalueeksi. Syynä tähän oli Suursuon ostoskeskuksen vuokrasopimuksen päättyminen vuoden 2000 lopulla. Mahdollisuutena oli kehittää koko Maunulan vetovoimaa.

Faktaa Maunulan keskustan kehittämisestä:

– Maunulan keskustan suunnittelu on keskeinen osa koko Maunulan asuinalueen kehittämistä. Yleiskaava 2002:ssa määriteltiin Maunulan keskusta koko alueen paikalliskeskukseksi.

– Maunulan keskustan suunnittelun tavoitteena on ollut parantaa Maunulan päivittäispalveluja, liikekeskustan vetovoimaa, liikenneturvallisuutta ja alueen koettua rikosturvallisuutta. Nykyinen keskusta on tehottomasti rakennettu ottaen huomioon paikan painoarvon liikenteellisenä solmukohtana.

– Keskustan vetovoimaa on lähdetty kehittämään keskittämällä asukkaiden usein käyttämiä palveluja. Siksi keskustaan on myös keskitetty kulttuuripalveluja kuten kirjasto ja työväenopisto. Keskustan vetovoimaa tarkastellaan asiakaskäyntien pohjalta. Mitä enemmän on asiakaskäyntejä, sitä paremmin asukkaiden tarpeet tulevat tyydytetyksi.

– Maunulan asukkaat tarvitsevat keskustaan hyvin varustellun päivittäistavarakaupan, jossa on tuoretiskit (liha, kala). Uudessa päivittäistavaraliikkeessä tulee olemaan kaksinkertain määrä tuotenimikkeitä verrattuna nykyiseen S-marketiin. Nykyisin ostovoimasta puolet virtaa Maunulan ulkopuolelle.

– Ison päivittäistavarankaupan sijainti on määräytynyt kaupallisten selvitysten pohjalta

– Maunulaan olisi ollut äärimmäisen vaikeaa sijoittaa kahta 2000 k-m2 päivittäistavarakauppaa.

– Elannon vuokrasopimus päättyy vasta 2035. Uuden liikekeskuksen tonttia ei voinut kilpailuttaa.

– Nykyisen ostoskeskuksen paikalle on kaavoitettu asuinkerrostalojen yhteyteen pienliiketilaa 600 k-m2.

– Liikenneturvallisuuden vuoksi Pakilantietä joudutaan suoristamaan. Nykyisin Pakilantiessa on vaarallinen kaarre ostoskeskuksen kohdalla, jossa on julkisen liikenteen solmukohta (bussit ja tulevaisuudessa raidejokeri).

– Maunulan uudesta keskustasta on tehty 30 erillistä julkisuudessa esiteltyä suunnitelmaa. Suunnittelukierroksia on ollut puolenkymmentä.

– Kaikilla asiasta kiinnostuneilla osapuolilla on ollut hyvä mahdollisuus suunnitteluvaiheen aikana 2001-2004 esitellä julkisesti omia tavoitteitaan ja suunnitelmiaan.

– Kaupunkisuunnitteluviraston asiaa valmistelleessa yhteistyöryhmässä oli esillä ostoskeskuksen suunnitelmia ainoastaan kerran. Silloinkin ostoskeskusta edustanut konsultti näytti vain muutaman kalvon, joista ei pyynnöstä huolimatta saanut kopiota, muistelee yhteistyöryhmässä Maunula-Seuraa ja Maunulan Asukasyhdistystä edustanut arkkitehti Matti Pöyry.

– Kaavoituksessa päädyttiin samanlaiseen suunnitelmaan kuin vuosina 1990-1992, jolloin Maunulan yhteissuunnitteluprojektin aikana yritettiin myös uudistaa ensimmäisen kerran Maunulan keskustaa.

-Maunulan keskustan kaavan hyväksymistä 25.4.2007 tuki 42 maunulalaista taloyhtiötä tai yhdistystä valtuuston jäsenille lähetetyllä kannanotolla.

– Suursuon ostoskeskus ja Pro Maunula ry ovat viivyttäneet Maunulan keskustan toteutusta ensin suojeluesityksillä ja niihin liittyvillä valituksilla ja sen jälkeen yksimielisen valtuustopäätöksen jälkeen valituksella Helsingin hallinto-oikeuteen ja Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Nämä ovat viivästyneet uuden keskustan toteutumista useilla vuosilla.

Paavo Kaipainen
varapuheenjohtaja
Maunula-Seura ry (perustettu 1964)

LISÄTIETOJA
Maunulan keskustan kehittämissivut   
Maunulan asukasjärjestöjen kehittämisaloite 8.5.2000  

liikkeet_maunula.jpg

KUVA: Maunulan keskipisteestä on piirretty  ympyröitä. Niiden sisään jää S-ryhmän, Lidlin, K-ryhmän ja Tradekan myymälöitä. Supermarketit on merkitty S:llä. Pienimmät pisteet 400 myymäläneliön päivittäistavarakauppoja, jotka voivat olla auki myös sunnuntaisin.

Sininen – S-market
Keltainen – Alepa
Oranssi – Lidl
Vihreä – K-kauppa
Violetti -Siwa