Hallitus tukee Maunulankin putkiremontteja

284

Hallitus varaa 125 miljoonaa euroa 10 prosentin korjausavustuksen myöntämiseen vuokra-asuntojen ja asunto-osakeyhtiöiden 1.2.-31.12.2009 alkaviin korjauksiin kuten putkiremontteihin. Vuoden 2009 määrärahaksi arvioidaan 37 miljoonaa euroa. Avustusta ei myönnetä hankkeille, jotka saavat kotitalousvähennystä.

Hallitus sopi 30.1.2009 kokonaisvaikutuksiltaan 2 mrd. euron elvytyksestä. Elvytyspaketin työllisyysvaikutukset ovat vähintään 25 000 henkilötyövuotta. BKT lisääntyy hallituksen elvyttävien päätösten seurauksena tänä ja ensi vuonna yhteensä noin prosentilla. Vuoden 2009 budjetin ja lisäbudjetin elvyttävä vaikutus on päätösten jälkeen komission vertailussa EU:n 27 jäsenmaan joukossa kolmanneksi suurin, 1,70 prosenttia BKT:sta, eli noin 3 miljardia euroa.

Lisätalousarvion tavoitteena on kansainvälisen taloustaantuman seurauksena suhdannetyöttömyydestä kärsivien määrän minimointi sekä auttaminen vaikeiden aikojen yli. Painopisteenä ovat siten työllisyyttä suoraan edistävät toimet, kuten väyläinvestoinnit, rakentaminen sekä kela-maksun poisto. Toisena painopisteenä on koulutus ja tutkimus. Ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkoja sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan määrärahoja lisätään.

LISÄTIETOJA
Tiedote 30.1.2009: Hallituksen elvytyspaketin kokonaisvaikutukset 2 miljardia euroa 

MAP II -hanke