Pakilantie 17 kaavamuutos

231

Pakilantie 17 tontille suunnitellaan olemassa olevan kerrostalon laajentamista. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 20.11.2008 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 11847 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä. Sato-Asunnot Oy suunnittelee tontille senioriasuntoja. 

Tontin koko on 2 332 m2. Nykyisen rakennuksen kerrosala on 1 024 k-m2 ja uuden rakennuksen kerrosala 1 376 k-m2. Luku vastaa tehokkuutta e = 0,9. Yhteensä kerrosalaa on 2 400 k-m2.

Uusi viisikerroksinen rakennus on maastossa kerrosta korkeammalla kuin vanha. Pysäköintiä on maantasossa, autotalleissa ja istutetun pihakannen alla.

Maunulassa on 65 vuotta täyttäneitä noin 25 %. Alueella on kysyntää senioriasunnoille, koska monet Maunulan taloista ovat hissittömiä. Lisäksi Pakilan ja Paloheinän vanhenevilla alueilla syntyy myös kysyntää senioriasunnoille. Talot ovat hyvien liikenneyhteyksien ja tulevan Maunulan uuden keskustan läheisyydessä.

Kaavamuutoksen muistutusaika on 30.1. – 2.3.2009.

LISÄTIETOJA
Ksv:n nähtävillä nyt 30.1.2009: Maunula, Pakilantie 17, asemakaava  
Kaavan havainnekuva    
Asemakaavaehdotus  
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 20.11.2008