Talousarvioaloite Maunulan palveluista

219

Valtuutettu Yrjö Hakanen teki valtuuston 11.2.2009 kokouksessa aloitteen Maunulan palvelujen kehittämisestä koskien muun muassa kirjaston, työväenopiston ja päiväkoti Stigenin pysyvien tilojen hankkimista. Aloitteen allekirjoitti 27 valtuutettua lähes kaikista ryhmistä.

Talousarvioaloite Maunulan palveluista

Maunulan uusi asemakaava mahdollistaa asuntojen ja kaupallisten palvelujen rakentamisen ohella myös alueen julkisten palvelujen parantamisen. 

Uuden liikekeskuksen yhteyteen on suunniteltu tiloja kirjastolle ja työväenopistolle. Tähän kokonaisuuteen on toivottu myös avointa kohtaamispaikkaa asukkaille. Keskustaan tulevista uusista asuintaloista on mahdollista varata osa kaupungin ylläpitämille vanhusten palveluasunnoille. Lisäksi on syytä varata muun muassa ns. kivijalkaliiketiloja alueen pienyrittäjille.

Maunulassa tarvitaan myös pysyvät tilat nyt tilapäisesti ala-asteen koulun pihalle parakkiin sijoitetulle päiväkoti Stigenille. Kirjastolta vapautuvien vanhojen tilojen tulevasta käytöstä on esitetty useita ideoita, joista on syytä keskustella myös alueen asukkaiden kanssa.

Edellä esitettyyn viitaten esitämme, että talousarvioon 2010 ja taloussuunnitelmaan 2010-2012 varataan yhteensä 9 miljoonaa euroa Maunulan kirjaston ja työväenopiston suunnitteluun ja rakentamiseen niin, että rakentaminen voidaan aloittaa vuonna 2010. Tilojen valmistuessa tarvitaan taloussuunnitelman raamiin kirjaston ja työväenopiston toimintamenoihin lisää vuosittain 350 000 euroa. Lisäksi esitämme, että talousarvioon ja –suunnitelmaan varataan määrärahat päiväkoti Stigenin pysyvien tilojen hankkimiseksi pikaisesti ja vanhusten palveluasuntojen rakentamiseksi.

Yrjö Hakanen + 26 valtuutettua