Aluefoorumilla keskusteltiin esikaupunkien renessanssista

438

Maunulan aluefoorumilla keskusteltiin maanantaina 23.2.2009 Maunulan tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Teemaa alustivat arkkitehti Tero Santaoja ja DI Matti Pallasvuo. Tero Santaoja kertoi esikaupunkien renessanssi -hankkeesta ja Matti Pallasvuo esitteli pääkaupunkiseudun maankäytön ja liikenteen suunnittelunäkökulmia ja suunnnitteluprosessia.

Keskeisenä suunnittelua ohjaavana tekijänä seututasolla on pyrkimys hiilidioksipäästöjen vähentämiseen. Tavoitteeseen päästään tiivistämällä maankäyttöä esikaupunkivyöhykkeellä ja lisäämällä julkisen liikenteen, erityisesti raideliikenteen, osuutta liikkumisessa sekä kehittämällä energian käyttöä vähentäviä ratkaisuja asumisessa.

Tilaisuudessa Simo Sankari esitteli Maunulan 2050 -prosessia. Tavoitteena prosessissa on ennemminkin käydä avointa ja luovaa keskustelua Maunulan tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja kehittämisideoista kuin määrittää staattinen kehittämisvisio.

Maunulan 73. aluefoorumi
Ma 23.2.2009 klo 18-20
Paikka: Maunulan yhteiskoulun ruokala, Kuusikkotie 3

TILAISUUDEN KALVOT JA TAUSTAMATERIAALI
Tero Santaojan kalvot: Esikaupunkien renessanssi (pdf)
Matti Pallasvuon kalvot 4: Helsingin seudun suunnittelu (pdf) 

Maunulan Sanomien (1/09) Maunulan renessanssi extra (pdf) 

Uutinen 14.2.2009: Esikaupunkien renessanssi koittaa

Esikaupunkien renessanssi, raportti (2008) 
Esikaupunkien renessanssi, raportti (2006-versio)  

LISÄTIETOJA
Maunulan Aluefoorumin esittely

Matti Pallasvuo: Esitys TEKESissä 10.12.2008

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma vuosille 2009 – 2011
Toiminnan perusta ja keskeiset tehtävät, KSLK 22.1.2009

Maunula 2050 -visioprosessi 

Kuva: Vasemmalta Tero Santaoja, Sari Ruotsalainen, Kaarina Vainio, Olli Veltheim, Timo Saarinen ja Antti Virén

 

 

 

 

 

 

 

f73_tero_1.jpg

 Kuva: Tero Santaoja esittelee esikaupunkien renessanssi-projektia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f73_pallasvuo.jpgKuva: Matti Pallasvuo esittelee Helsingin seudun kehittämistä