Ryhmäkorjaushanke etenee

277

Maunulan alueellisen putkikorjausmallin eli MAP:n ryhmäkorjausryhmien (RK) toiminta etenee. Suursuon alueen RK-ryhmä valitsee parhaillaan rakennuttajakonsulttia toteuttamaan taloyhtiöiden eri vaiheissa olevia putkikorjaushankkeita. Suursuon ryhmään kuuluu noin seitsemän taloyhtiötä ja ryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 24.3.2009 käsittelemään rakennuttajakonsultin valintaa.

Maunulassa on kehitelty alueellista ryhmäkorjausmallia MAP-hankkeessa. MAP-hanketta on toteuttanut Kotialue Oy. Hanketta ovat rahoittaneet Ympäristöministeriö, Helsingin kaupunki ja joukko rakennusalan yrityksiä. Tavoitteena on vahvistaa tilaajan eli taloyhtiön asemaa putkirkorjauksessa ja tuottaa edullisempia, laadukkaampia ja asukasystävällisempiä putkikorjauksia.

Hankkeessa on käynnissä pilottivaihe eli MAP II+, jossa vuosina 2007-2008 MAP I-hankeessa kehiteteltyä mallia testataan. MAP II+ -vaiheen aikana on taloyhtiöille tehty kysely, jossa on selvitetty taloyhtiöiden tilannetta korjausten suhteen ja halukkuutta osallistua ryhmäkorjaukseen. Kyselyn pohjalta on syntynyt alueellinen ryhmäkorjausohjelma eli ARKO, jonka pohjalta on muodostettu RK-ryhmät.

Maunulaan on muodostettu kaksi ryhmäkorjaus- eli RK-ryhmää. RK-toimikuntaan on valittu kustakin taloyhtiöstä kaksi edustajaan. Tammikuussa 2009 RK-toimikunnan valitsivat keskuudestaan puheenjohtajat edistämään prosessia. Suursuon RK-toimikunnan puheenjohtajana toimii tekniikan tohtori Eino Rantala (AsOy Säästötuki, Suursuonlaita 2). Ensimmäisessä vaiheessa RK-ryhmälle valitaan rakennuttajakonsultti, joka ryhtyy tuottamaan taloyhtiöille rakennuttamispalveluja ja edistämään ryhmäkorjauksen kokonaisprosessia.

LISÄTIETOJA
MAP II+ -hanke 
Maunula Living Lab
Uutinen 3.3.2009: Valtio antaa taloyhtiölle 10 % korjausavustusta 
Uutinen 27.2.2009: Vaikuta ilmastomuutokseen!