Taimen nousee Mätäpuroon

242

Kolmen kaupunginosan alueella virtaavan Mätäpuron vaiheittainen kunnostustyö jatkuu lähipäivinä. Mätäpuroa ovat kunnostaneet Virtavesienhoitoyhdistyksen aktiivit jo monena vuonna. Mätäpuron kunnostustyöt kestävät tällä erää muutaman viikon ja asialla ovat kaupungin omat kunnostajat eli rakennusvirasto. Veden virtausesteiden poistamisella parannetaan puron oman ja luontaisesti lisääntyvän taimenkannan elinoloja sekä puroympäristön virkistyskäyttöä. Koski- ja suvantojaksoja vuorottelemalla purouomasta saadaan monimuotoisempi. Liian suoria uomaosuuksia palautetaan mutkitteleviksi.

Kalojen kutupaikkoja kunnostetaan sorastuksella. Uusien rantapuiden istuttaminen tuo suojaisia ja viilentäviä varjopaikkoja puronvarsille. Ylimääräisiä pusikoita poistetaan. Vesistöjen ravinnekuormitusta ja eroosiosta johtuvaa kiintoaineen kulkeutumista pyritään vähentämään. Virtaamavaihteluita tasataan imeytyksen keinoin sekä luonnonmukaisin tulvatasantein ja -niityin.

Mätäpuro virtaa ulkoilureitistön varrella, Pakilan, Maunulan ja Haagan kaupunginosien läpi aina Pikku Huopalahteen asti. Pääuoman pituus on 11,6 kilometriä, josta noin neljännes on putkitettu ja loppuosa virtaa vapaana avouomana. Puron virtaama on noin 100 litraa sekunnissa.

Vuolaasta virrasta pelto-ojaksi

Mätäpuroa reunustavat mm. metsät, viljelypalstat ja puistot. Puroon yhtyy kaksi sivuhaaraa, Suursuon haara ja Kivihaan haara. Puro kulkee myös Helsingin Keskuspuiston läpi, jossa se on paikoin hyvin nähtävissä ja aistittavissa jopa solisevana virtana. Paikoin uoma on yksitoikkoinen, syvä pelto-oja.

Valuma-alueella sijaitsee useita arvokkaita luonto- ja lintukohteita, mm. Pakilanpuiston korpi, Suursuon linnoituskalliot, Kivihaan metsä ja Kivihaan lähtee, joista merkittävin on luonnonsuojelulain alainen merkittävä luontotyyppi Maunulan pähkinäpensaslehto.

Pienvesiohjelmassa on mukana 25 puroa sekä lampia, soita ja lähteitä. Helsingin purot lähiympäristöineen ovat eläimille ja kasveille tärkeitä elinympäristöjä. Ne ovat myös maisemallisia kohokohtia, ekologisia yhteyksiä ja viherkäytäviä. Kunnostetut pienvedet lisäävät luonnon monipuolisuutta kaupungissa.

LISÄTIETOJA
Rakennusviraston uutinen asiasta 

Virtavesien hoitoyhdistys: Mätäpuro