Kaupungin kaavoituskatsaus ilmestyi

320

Kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2009 kaavoituskatsaus on ilmestynyt. Katsaus kertoo merkittävimmistä ajankohtaisista kaavoitushankkeista ja liikennesuunnitelmista. Maunulaa sivuavia suunnittelukohteita ovat 50-luvun Maunulan suojelukaavan laatiminen, Pakilantien turvallisuuden kehittäminen sekä Raide-Jokeri ja raideyhteys Pasilasta lentoasemalle.

Maunulaa koskettavia kaavoitushankkeita ovat:

kaavoituskatsaus_09_1.jpgKuva on osakuva kaavoituskatsauksen kuvasta sivulta 24:

50-luvun Maunula (80)

Vanhaan 50-luvun Maunulaan tehdään suojelukaava ja samalla selvitetään mahdollisuuksia lisärakentamiseen.

Pohjois-Pasilan ratapiha-alue (40)
Hakamäentien varteen selvitetään keskustarakentamisen edellytyksiä. Asemakaava tarkistetaan vastaamaan nykyaikaisen varikkotoiminnan ja ympäristön vaatimuksia. Ratapiha-alue säilyy.

Oulunkylä, Mäkitorpanpolku (82)
Mäkitorpanpolku 4:n oppilaitostontti (entinen sihteeriopisto) muutetaan asuinkerrostalotontiksi. Tontille on suunnitteilla kahden kerrostalon rakentaminen noin 150 asukkaalle.

Käpylä, Osmontie (34)
Käpylän aseman läheisyydessä Osmontien ja Panuntien kulmauksessa sijaitsevalle ammattikoulun tontille suunnitellaan asuinkerrostaloja.

LIIKENNEHANKKEET

kaavakatsaus_2009_2.jpg

Kuva on osakuva kaavakatsauksen sivulta 35.

Lentoasemarata
Liikenne- ja viestintäministerio aloittaa yhdessä Ratahallintokeskuksen, maakuntaliittojen ja pääkaupunkiseudun vastuuviranomaisten kanssa selvitystyön, jonka tarkoituksena on kartoittaa Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan ratayhteyden vaikutuksia ja yhteiskuntataloudellista vaikuttavuutta.

Raide-Jokeri
Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelman valmistuu keväällä 2009. Suunnittelun tarkoituksena on varmistaa radan aluevaraukset asemakaavoissa ja muissa suunnitelmissa ja saada hankkeelle alustava kustannusarvio. Tämän jälkeen laaditaan hankesuunnitelma. Tavoitteena on saada rata rakenteille mahdollisimman nopeasti.

Jokeri 2
Jokeri 2-bussilinjan suunnittelu jatkuu esi- ja hankesuunnitelman pohjalta Helsingin ja Vantaan kaupunkien YTV:n ja Tiehallinnon yhteistyönä Vuosaaresta Malmille ja sieltä Paloheinän kautta Myyrmäkeen. Suunnittelua jatketaan bussilinjan tärkeimmisä kohteissa, joita ovat Paloheinän tunneli, Kuusmiehentie sekä Tuusulanväylän ja Yhdyskunnantien liittymän vaihtopysäkit

Tuusulanväylä
Tuusulanväylä on tarkoitus johtaa Asesepäntien liittymän kohdalla Veturitielle. Tuusulanväylän kehittämisselvitys välillä Pakilantie/Käskynhaltijantie-Hakamäentie yhdessä Uudenmaan tiepiirin kanssa valmistuu alkuvuonna

Katsaus jaetaan postitse kaikille helsinkiläisille. Postijakelu on jo aloitettu ja katsaukset jaetaan kaikille viimeistään perjantaina 3. huhtikuuta. Kaupunkisuunnitteluvirasto toivoo katsauksen antavan hyvän perustan keskusteluun, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen.

Pakilantien liikenneturvallisuuden parantaminen
Pakilantien liikenneturvallisuutta parannetaan välillä Pirjontie Rajametsäntie.

LISÄTIETOJA
Kaavoituskatsaus 2009