Maunulan suuri tilapeli

379

Suomenkielisen työväenopiston pohjoisen alueopiston rehtori Kaarina Vattula ja Maunulan kirjaston johtaja Anne Dikert esittelivät Maunulan aluefoorumilla 22.4.2009 kirjaston ja työväenopiston rakennuksen hankesuunnitteluun Lontoon Idea Storeista saatuja ideoita. Arkkitehti Simo Sankari kertoi Maunulassa kehitettävästä toimintamallista, jolla hallitaan asuinalueen toimitiloja ja edistetään palvelujen kehittymistä.

Viereinen kuva on osakuva Ark-House Arkkitehtien Maunulan keskustan havainnollistamiskuvasta vuodelta 2003.

Lontoon Idea Storeissa on yhdistetty perinteinen kirjastotoiminta ja tiedonhaku elinikäistä oppimista tukevaan toimintaan. Lontoossa Idea Storeja on jo neljä ja ne on sijoitettu kauppakeskusten yhteyteen hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

kirjasto_6.jpg

Kuvassa on Maunulan keskustan kaavasta Pakilantien länsipuoli. Kirjasto ja työväenopiston tilat ovat kuvassa violetilla. 

Kirjastolle on Maunulan uudessa keskustassa varattu 850 m2 tilat. Työväenopiston tilantarve on 1600 m2. Hankesuunnitteluvaiheessa on tarkoitus suunnittella toimintaa yhtenä kokonaisuutena virastorajoista välittämättä.

Hankesuunnitteluvaiheessa tarkennetaan rakennuksen käyttäjäorganisaatioiden tilatarpeita, määritetään rakennushankkeen tavoitteet ja suunnitelaan rakennusprojekti. Kirjaston ja työväenopiston tarveselvitys tehtiin keväällä 2008.

Hankesuunnitelman teko käynnistyi maaliskuussa ja se valmistuu lokakuuhun 2009 mennessä. Hankesuunnitelman sisältöä esitellään aluefoorumilla syksyllä.

Hallintokuntien toimitilatarpeet Maunulassa

Aluefoorumissa sivuttiin myös Maunulan julkisten palveluiden tilatarpeita. Maunulassa on eri hallintokunnilla tarvetta järjestellä toimitiloja. Päiväkoti Stigenille haetaan pysyviä tiloja Maunulasta. Nyt päiväkoti toimii paviljonkipäiväkotina ala-asteen pihalla. Ruotsinkielisen päiväkodin tilantarve on noin 360 m2.

Nuorisotoimi on ilmoittanut, että sen tilantarve Maunulassa vähenee 182 m2. Tällä hetkellä Maunulan nuorisotalolla on käytössä 443 m2 suuruiset tilat Maunulantie 19:ssa.

Kirjaston siirtyessä Maunulan keskustaan vapautuu Suursuonlaidalta noin 500 m2 tilaa.

Palvelukeskus Saunabaari toimii nykyisin liikuntarajoitteisille sovittamattomissa tiloissa Saunabaarin toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Palvelukeskuksella on käytössä 480 m2 tilaa.

Maunulan toimitilaselvitys

Arkkitehti Simo Sankari esitteli Maunulan toimitilaselvityksen sisältöä ja prosessia. Ideana on kerätä tiedot kaikista Maunulan toimitiloista. Yrityksillä on myös mahdollisuus ilmoittaa tilatarpeensa. Selvityksen tiedot tulevat Maunulan kotisivuille.

Toimitilajärjestelmällä pyritään tehostamaan tilojen hallintaa niiden omistajien kannalta sekä palvelemaan paremmin yritysten sijoittumista alueelle . Tavoitteena on luoda yleispätevä järjestelmä, jolla hallitaan paremmin asuinalueen toimitiloja  ja edistetään alueen palveluiden kehittymistä.

Toimitilajärjestelmän kehittämistä esitellään Maunulan kesäseminaarissa 5.6.2009.

Toimitilaselvityksen tulokset ovat valmiina elokuun lopulla ja ne esitellään syyskuun aluefoorumissa.

TILAISUUDEN ESITYSKALVOT
Anne Dikertin esitys Lontoon Idea Storeista (pdf).pdf
Kaarina Vattulan esitys kirjaston ja työväenopisto hankesuunnittelusta (pdf)

Idea Storen sivut 

Katso myös keskustelua kirjaston ja työväenopiston rakennuksen suunnittelusta

kaava_keskusta.jpg
Kuva. Maunulan keskustan kaavan havainnollistamiskuva.

LISÄTIETOJA
Maunulan aluefoorumi  
Maunulan 75. aluefoorumin ohjelma 
Maunulan XIII kesäseminaarin 5.6.2009 ilmoitus  
Uutinen 27.1.2009: Maunulan toimitilaselvitys  
Uutinen 1.12.2008: Päiväkodin rakentaminen käynnissä  
Uutinen 24.11.2008: Nuorisotoimi aikoo luopua osasta Maunulan nuorisotaloa 
Uutinen 13.10.2008: Talousarvioesitys 2009 ja Maunula   
Uutinen 22.7.2008: Kirjaston ja työväenopiston suunnittelu