MAP II-hankkeen päätöstilaisuus 25.4.

326

Maunulan yhteiskoululla järjestettiin lauantaina 25.4.2009 MAP II-hankkeen päätöstilaisuus. Tilaisuudessa esiintyivät hankkeen osapuolet ja luotiin katsaus jatkon putkiremonttipilotteihin ja energiansäästöhankkeisiin.

Tilaisuudessa esiintyivät Paavo Kaipainen (Maunula-Seura), Peter Fredriksson (Ympäristöministeriö), Mikko Virkamäki (Kotialue Oy), Paavo Kykkänen (Kotialue Oy), Eino Rantatala (Suursuon RK-hanke) sekä Fenestran, NCC:n, Uponorin, Bayer Water Technologyn ja Helenin edustajat. Tilaisuudessa oli myös edustajia Pihlajamäestä ja Vuosaaresta.

Paavo Kaipainen
(Maunula-Seura) totesi, että kehittämishankkeessa tuotettu ryhmäkorjaushankkeen raportointi on valmistunut. Vielä tarvitaan MAP-materiaalin tiivistämistä taloyhtiöille sopivaan muotoon. Tarvittavien sopimusmallien teko on vielä kesken.

Maunulan erilliset RK-ryhmät on yhdistetty yhdeksi hankkeeksi. Siinä on mukana noin yhdeksän taloyhtiötä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Eino Rantala. Kaipainen totesi, että valmistelevaan ryhmään mahtuu lisää asiantuntijoita.

Peter Fredriksson
(Ympäristöministeriö) on ollut mukana hankkeessa rahoittajan edustajana hankkeen alkuvaiheista eli MAP I:stä asti. MAP on Fredrikssonin mukaan läpimurto Suomessa.  Kehittämishankkeissa keskeisiä asioita ovat,  miten uudet käytännöt vakiinnutetaan, juurrutetaan ja siirretään.

MAP -hankkeen ansiosta on syntynyt työvälineitä sekä käynnistynyt keskustelu taloyhtiöiden yhteistyöstä. Koko maassa ollaan käynnistämässä korjausrakentamisen toimenpiteitä valtion antaman 10 % korjausavustuksen avulla.

Helsingissä on käynnistynee jatkoprosessina useita hankkeita seuraavina vuosina Myös Espoosta on ollut kiinnostusta kehitettyä mallia kohtaan.

Mikko Virkamäki (Kotialue Oy) esitteli MAP II-hankkeen kulkua. MAP II-hankeen tavoitteena on ollut 1) muodostaa ARKO eli alueelinen ryhmäkorjausohjelma, 2) kahdesta kolmeen ryhmäkorjaushanketta.

Maunulan taloyhtiöstä yhdeksän oli mukana MAP I-hankkeessa ja MAP II-hankkeen kyselyyn vastasi 25 taloyhtiötä.

Ulkovaikka- ja ikkunakorjausryhmä ei lähtenyt liikkeelle. Suursuolle ja vanhaan Maunulaan muodostui omat hankkeensa, jotka nyt ovat yhdistyneet. Maunulan energiatehokkuushanketta (MET) ollaan parhaillaan valmistelemassa.

Parhaillaan on käynnistymässä Tee parannus – valtakunnallinen viestintäohjelma, joka tulee järjestämään kiertueen eli noin  20 kpl tilaisuuksia eri alueilla.

Eino Rantala totesi, että RK-ryhmässä mukana olevilla taloyhtiöillä on oltava selkeä oma tavoitetila. Ryhmäkorjaustoimikunnan puheenjohtajan työ on toimia taloyhtiöiden sparraajana.  Putkikorjauksissa olennaista on panostaa viestintään ja vuorovaikutukseen.

Paavo Kykkänen kertoi tulevasta MET-hankkeesta, jonka tavoitteena on parantaa Maunulan energiatehokkuutta ja omalta osalta ehkäistä ilmaston lämpenemistä. Hankkeella edistetään uusien tuotteiden kehittämistä kansainväliset markkinoille ja mahdollistetaan asukkaiden osallistuminen hiilidioksipäästöjen vähentämiseen. Kykkäsen mukaan Maunulan on erinomainen pilottialue.

Maunulassa testataan käyttäytymisen ja kulutuksen muuttamista, kehitettyjen energiatehokkuustoimenpiteiden sovellettavuutta sekä arvioidaan  prosessimallia. Pilotissa taloyhtiöille tarjotaan energiakatselmus, jonka arvo on 1500-2000 euroa.

Yritykset esittelivät palveluja
Tilaisuudessa esittelivät tuotteitaan ikkunavalmistaja Fenestra, kompositioputkia valmistava Uponor, rakennusyritys NCC, suunnitteluyritys Optiplan ja Bauer Water technology, jonka tuotteet estävät tukkeutumien muodostumisen.

Putkiremonteista tultaneen järjestämään syyskuussa viikolla 38 tai 39 jatkotilaisuus, jossa myös esitellään uusia toimintamalleja ja samalla kerrotaan Maunulan jatkohankkeiden tilanteesta.

ESITYSKALVOJA
Mikko Virkamaki, Kotialue Oy (pdf)
Eino Rantala (pdf)
Paavo Kykkanen, Kotialue Oy (pdf) 
Paavo Kaipainen, Maunula-Seura (pdf) 

LISÄTIETOJA
MAP II -projektin päätöstilaisuuden ohjelma

MAP II-projektin yhteistyöosapuolilista (pdf) 

MAP II-hankkeen sivut

Uutinen 2.5.2009: Taloyhtiöille 10 % avustus korjauksiin