Maunulasta paras energiantehokkuuden kehittäjä?

227

Maunulassa valmistellaan parhaillaan energiatehokkuushanketta (MET). MET-hankkeen tavoitteena on kehittää alueellinen energiansäästömalli.  Hankkeesta vastuutaho on Kotialue Oy ja sitä on valmisteltu helmikuusta 2009 asti.

Syksyllä 2008 MAP II-hankeessa tehdyssä kyselyssä 25 asunto-osakeyhtiötä ilmoitti olevansa kiinnostunut tehostamaan oman energiatehokkuuttaan. Kyselyyn vastasi 28 taloyhtiötä Maunulan 42 taloyh-tiöstä.

Ympäristöministeriö on hyväksynyt MET-hankkeen lähtökohdat. Hanke käynnistyy, mikäli sille saadaan SITRAn rahoitus.

MET -hankkeeseen olisi tulossa mukaan 14 yritystä. Jos hanke saadaan liikkeelle, yritysten rahoitusta voitaisiin käyttää myös pilottitaloyhtiöiden kustannusten kattamiseen.

MET-hankkeessa haetaan energiansäästökeinoja, jotka ovat taloyhtiöiden kannalta sopivia eli ne ovat helppoja toteuttaa ja tuottavat taloudellisia säästöjä.

MET-hankkeessa selvitetään aluksi, miten taloyhtiöt haluavat olla mukana hankkeessa. Niiltä kysytään tarkemmin energiansäästökohteista. Pilotoinnin idea on, että löydetään energiansäästökeinoja, jotka ovat taloyhtiöiden kannalta sopivia eli ne ovat helppoja toteuttaa ja tuottavat taloudellisia säästöjä. Taloyhtiöille tehdään kuntokatselmus ja niiden ulkovaippa kuvataan lämpökameralla.

Hankkeen Start up olisi heti alkusyksystä. Tilaisuuteen kutsutaan Maunulan kaikki 42 taloyhtiötä. Hanke kestää noin vuoden, jonka jälkeen tehdään loppumittaus. Tavoitteena on, että luotu toimintamalli jää elämään Maunulaan. Osa energiatehokkuustoimenpiteistä toteutetaan hankkeen aikana ja osa voi kestää vuosia.

Lisätietoja hankkeesta
Mikko Virkamäki, Kotialue Oy
puh. 050-593 7282
etunimi.sukunimi ( ) kotialue.fi

LISÄTIETOJA
MAP II-hanke 
MAP II-hankkeen päätöstilaisuus 25.4.   
Maunulan XIII kesäseminaari 5.6.2009 
Maunula Living Lab