PKS-yleiskaavan valmistelu käynnistyy vähitellen

265

Helsingin seudun 14 kunnan yhteistyössä 2007 järjestetetyllä ideakilpailulla haettiin uusia näkökulmia pääkaupunkiseudun yhteisen yleiskaavan valmisteluun. Ideoita jatkotyöstettiin konsulttityönä syksyllä 2008. Kevään 2009 aikana seudun kunnat on miettineet prosessin jatkoa. Eduskunta päätti maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen yhteydessä pääkaupunkiseudun yhteisen yleiskaavan laatimisesta. 

Pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa) kuntien tulee laatia yhteinen yleiskaava (MRL 46 a §). Kyseeseen voi tulla joko oikeusvaikutukseton tai oikeusvaikutteinen yhteinen yleiskaava. Lainmuutos tuli voimaan 1.1.2009.

Pääkaupunkiseudun neljän kunnan eli Espoon, Helsingin ja Vantaan yleiskaavan valmisteluun vaikuttavat Helsingin seudun joukkoliikennejärjestelmän (HLJ) valmistelu sekä Uuden uuden maakuntakaavan valmistelu.

Uuden Maakuntakaavan teko on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistelulla. Kaava hyväksytään vuonna 2013.

YTV:n hallitus päätti 13.6.2008 hyväksyä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman puiteohjelman
ja käynnistää suunnitelman laadinnan. Liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan siten, että liikennejärjestelmäpäätös voidaan tehdä vuoden 2011 alussa.

Suunnittelualue koostuu 14 kunnasta. Sen osa-alueita ovat Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa ja kauniainen), KUUMA-kunnat (Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä ja Pornainen) ja Kuntaryhmä Neloset (Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo).

LISÄTIETOJA 
Uudenmaan maakuntakaavan uudistaminen, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma luonnos 2.2.2009  

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) puiteohjelma

Helsingin seutu 2050 -konsulttityö