Pakilantie 17:n kaavamuutos lautakunnassa

233

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.5.2009 lähettää Pakilantie 17:n kaavamuutoksen kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät kaavasta tehdyt muistutukset anna aihetta toimenpiteisiin. Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalotontin täydennysrakentamisen. Tontin kerrosala kasvaa 1024 k-m2:stä 2 400 km2:iin. Luku vastaa tehokkuutta e = 0,9.

Uusi viisikerroksinen rakennus on maastossa kerrosta korkeammalla kuin vanha. Pysäköintiä on maantasossa, autotalleissa ja istutetun pihakannen alla.

Sato on suunnitellut tontille senioriasumista. Maunulan keskustan tuntumassa on erinomaiset vanhusten palvelut ja joukkoliikenneyhteydet. Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä senioriasuntojen rakentaminen näiden palvelujen läheisyyteen on perusteltua.

Kaupunki maksaa tontin vuokralaiselle Asunto Oy Helsingin Pakilantie 17 täydennysrakentamista korvauksen, jonka suuruus on 1/3 kaavamuutoksen tuomasta lisärakennusoikeuden nettoarvosta.

Kaavamuutoksesta olivat tehneet muistutuksen Pro Maunula ry ja 16 Pakilantie 17:n asukasta.

Kaavaehdotus menee tämän jälkeen kaupunginhallituksen käsittelyyn ja sieltä valtuuston hyväksyttäväksi.

LISÄTIETOJA
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 14.5.2009  

Saton_seniorikoti_081027 (pdf)

Uutinen 20.10.2008: Tietoa senioritaloista, hissirakentamisesta ja elämänkaarikorttelista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma vuodelta 2007     

Kuva: Osa Pakilantie 17 kaavan havainnollistamiskuvaa

pakilantie_17_kaavamuutos.jpg