Leppoisa lähiömme -hanke Maunulassa

261

Lähiöelämää saattaa leimata mitään tapahtumattomuus, torkkuva hiljaisuus. Tämä lähiön leppoisuus on voimavara ja myönteinen imago-tekijä. Lähiöelämää voidaan arvioida leppoisuuden eli rauhallisuuden, hiljaisuuden ja hitauden suosimisen näkökulmasta. Tämä on ajankohtainen yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen teema ja trendi, jolla on liittymänsä kestävään kehitykseen ja kulutukseen.

Lähiötutkimus kytkeytyy alueiden imagon kehittämiseen, viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöllisyyteen, myös tiivistyvillä, täydennysrakentamisen kohteena olevilla alueilla. Lähiyhteisö ja paikalliset verkostot voivat toimia puskureina ulkoisille poikkeusoloille tai yhteisöä uhkaaville sosiaalisille shokeille.

Tilat ja paikat ovat erittäin merkityksellisiä elämän tempon leppoisuuden näkökulmasta. Vauhdin rajoittamisen, hitauden suosimisen ja kiireen vastustamisen osalta lepotilat tukevat hidastusta. Tilapäinen poiskytkeytyminen on mahdollista toteuttaa vaikkapa oleskelemalla niin sanotussa hiljaisessa huoneessa, oleilemalla asukastilassa, viihtymällä piha-alueella tai liikkumalla luonnossa. Ohjelmallisempi irtautuminen arjen pakkotahtisuudesta onnistuu esimerkiksi jumppasalin joogatunnilla ja kiireen kokonaisvaltainen pysäytys saattaa toteutua vaikkapa taiteen parissa hiljentyen.

Toteuttajatahona hankkeessa on Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitos. Ensivaiheessa, nyt Maunulassa, kartoitetaan lähiökerrostalojen väestönsuojien toteutuneita ja mahdollisia käyttömuotoja. Tutkijoina ovat dosentti Timo Kopomaa ja ympäristösosiologi Marja Mesimäki.

LISÄTIETOJA

Timo Kopomaa (2009) Leppoistamisen tekniikat

Lähiöohjelma 2008-2011 hankkeet valittu

Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitos 

Maunula Living Lab