YTV kiirehtii Jokeri 2:n vaihtopysäkkien rakentamista

205

YTV kiirehtää Jokeri 2:n vaihtopysäkkien rakentamista. Tavoitteena on, että bussilinjan liikennöinti käynnistyisi vuoden 2012 elokuussa. Jokeri 2 on suunnitteilla oleva joukkoliikenteen poikittainen runkolinja, joka kulkee Vuosaaresta Malmin aseman kautta Paloheinän Kuusmiehentietä Myyrmäkeen. Linja alittaa tunnelissa Keskuspuiston Paloheinän majan kohdalla.

Jokeri II:n vaihtopysäkkien rakentamista ollaan nopeuttamassa, jotta ne ovat käytettävissä, kun linjan liikennöinti Vuosaaren ja Myyrmäen välillä alkaa. Kannanotto sisältyy YTV:n lausuntoon Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2010 – 2013.

YTV painottaa, että rahat Jokeri II:n pysäkkien rakentamiseen tulee varata Uudenmaan tiepiirin seuraavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Kehä I:n Latokartanon ja Kivikonlaidan välisten pysäkkijärjestelyiden sekä Tuusulanväylän ja Yhdyskunnantien liittymän vaihtopysäkkien tulee olla valmiina, kun Jokeri II:n liikennöinti alkaa näillä näkymin vuonna 2012.

YTV korostaa, että Uudenmaan liikenneverkon kehittämishankkeet tulee toteuttaa Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2007) mukaisesti. YTV pitää erittäin hyvänä, että toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy PLJ 2007:n mukainen teemahanke, joka parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä säteittäisillä pääväylillä. Bussiliikenteen nopeuttaminen ja toimintavarmuuden lisääminen pääkaupunkiseudun sisääntuloväylillä on tärkeää, jotta voidaan parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä.

Jokeri 2:n vähentää Jokeri I:n kuormittuneisuutta tulevaisuudessa sekä lisää joukkoliikenteen käyttäjien määrää kehäteiden suunnassa liikuttaessa. Jokeri 2:n linjaa liikennöitäisiin ruuhka-aikoina viiden minuutin välein.

LISÄTIETOJA
YTV kiirehtii Jokerin 2:n vaihtopysäkkien rakentamista

Uutinen 11.11.2008: Jokeri 2:n suunnittelu käynnissä  

HKL: Jokeri 2, Keskuspuiston tunnelin hankesuunnittelma, C 1/2008    

HKL: Jokeri II, Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi, C 1/2003