Helsingin sosiaalivirasto tiedottaa 17.6.2009

290

Uusi turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus aloittaa toimintansa osoitteessa Kaarlenkatu 7. Keskuksen toiminta alkaa asteittain 18.6.2009 lukien.

Kiinteistössä on majoitustilaa noin 200 turvapaikanhakijalle. Keskukseen majoittuu alkuvaiheessa noin 50 henkilöä. Rakennuksessa on myös mm. vastaanotto, ruokala, pesutilat sekä toimisto- ja varastotiloja. Keittiön kalusteiden asennustöiden ajan vastaanottokeskuksen asukkaat ruokailevat tilapäisesti lähialueen koululla.

Helsingissä toimii entuudestaan kaksi vastaanottokeskusta: 46-paikkainen Metsälän vastaanottokeskus ja 233-paikkainen Helsingin vastaanottokeskus Kyläsaaressa. Vastaanottokeskukset ovat osa valtakunnallista turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmää ja ne järjestävät tarpeenmukaiset palvelut, kunnes turvapaikanhakijat siirtyvät pysyvämpään majoitukseen muihin vastaanottokeskuksiin. Valtio korvaa vastaanottotoiminnasta aiheutuvat kulut Helsingin kaupungille täysimääräisesti.

Helsingin kaupunginhallitus päätti helmikuussa 2009 laajentaa turvapaikanhakijoiden vastaanottopalvelujen määrää enintään 400 paikalla. Samalla kaupunginhallitus antoi sosiaaliviraston tehtäväksi jatkaa tilavaihtoehtojen selvittämistä pääkaupunkiseudulla. Metsälän ja Kyläsaaren vastaanottokeskusten paikkamäärää ei ollut mahdollista lisätä, mutta soveltuvat tilat löytyvät kiinteistöistä Kaarlenkatu 7 ja Uudenmaankatu 24. Uudenmaankadun kiinteistöä peruskorjataan parhaillaan ja sen toiminta on tarkoitus saada alkamaan vielä syksyn aikana.

Helsingin sosiaalilautakunta on päättänyt, että turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan kokonaistarpeet selvitetään vuoden 2010 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Helsingin maahanmuuttajapalvelujen päällikkö Sari Karisto puh. (09) 310 37579,
mailto:sari.karisto@hel.fi
Helsingin vastaanottokeskuksen johtaja Leena Markkanen puh. (09) 310 42901,
mailto:leena.markkanen@hel.fi
http://www.hel.fi/sosv > Aikuisten palvelut > Maahanmuuttajien palvelut