Pääkaupunkiseudun yleiskaavan teko käynnistymässä

259

Kuluvan vuoden 2009 aikana kaupunkisuunnitteluvirasto käynnistää Helsingin seuraavan yleiskaavan valmistelun selvittämällä yleiskaavan sisältöön ja esitystapaan liittyviä kysymyksiä. Lisäksi kartoitetaan valmiudet aloittaa pääkaupunkiseudun yhteisen yleiskaavan laatiminen. Eduskunta muutti maankäyttö- ja rakennuslakia viime vuoden lopulla ja muutokseen sisältyy pääkaupunkiseudun neljälle kaupungille velvollisuus laatia yhteinen yleiskaava.

Helsingin maankäytön ja rakentamisen kehitys on edellyttänyt yleiskaavan uusimista noin kymmenen vuoden välein. Edellisen yleiskaavan valmistelu alkoi 1997 ja se hyväksyttiin valtuustossa 2003.

Maunulalaisten aktiivisen osallistumisen seurauksena edellisen Yleiskaava 2002:n valmistelun aikana Maunulaan saatiin vanhusten kuntopolku vuonna 2004 ja Maunulan keskustan kaavoitus käynnistyi 2001 ja Suursuon pientaloalueen 2004. Maunulassa pidettiin ensimmäinen yleiskaava 2002:n valmisteluun liittyvä aluefoorumi marraskuussa 1998 ja toinen tilaisuus elokuussa 1999. Jälkimmäiseen tilaisuuteen osallistuivat kaikki pohjoisen suurpiirin kaupunginosayhdistykset.

LISÄTIETOJA
Kaupunkisuunnitteluvirasto: Pääkaupunkiseudun yleiskaava  
Ympäristöministeriö: Yleiskaavoitus     
Kaupunkisuunnitteluvirasto: Esikaupunkien renessanssi 
YM: Metropolipolitiikka  
Uutinen 23.6.2009: Useita PKS-aluetta koskevia selvityksiä valmisteilla 
Uutinen 17.5.2009: PKS-yleiskaavan valmistelu käynnistyy vähitellen  
Uutinen 6.1.2009: Yhteinen yleiskaava pääkaupunkiseudulle
Uutinen 25.4.2008: Miten MA-ohjelma vaikuttaa Maunulaan? 

HELSINGIN YLEISKAAVA 2002:N (1997-2003) VAIKUTUKSET MAUNULAAN
Suursuonlaidan vanhusten kuntopolku
Maunulan keskusta kaavoitus 2001-2009  
Suursuon pientaloalueen kaavoitus 2004-2007 
50-luvulla rakennetun Maunulan suojelukaava (valmistelu kesken)