Maunulaan Tuusulanväylälle melueste

302

Helsingin kaupungin rakennusvirasto rakentaa meluesteen Maunulan kohdalle Tuusulanväylän länsireunaan. Melueste tulee Oulunkylän eritasoliittymän pohjoispuolelle. Meluesteen rakennustyöt alkavat 13.7. ja valmistuvat vuoden 2009 loppuun mennessä.

Rakentaminen haittaa Tuusulan suunnasta Helsinkiin päin kulkevaa liikennettä. Rakennustöiden vuoksi Tuusulanväylän Maunulan puoleinen ajokaista on ajoittain poissa käytöstä työmaan kohdalla.

Uuden meluseinän pituus on noin 800 metriä ja korkeus noin neljä metriä. Meluseinässä on betonirunko, joka peitetään punaruskealla puurimoituksella. Tanhuanmäen alikulun kohdalle tulee melukaide. Uuden meluseinän pohjoispää yhdistetään jo olemassa olevaan meluseinään, jota korotetaan.

Tuusulanväylän varteen rakennettava melueste tulee suojaamaan melulta olemassa olevaa ja lähivuosina Suursuon alueelle rakennettavien pientalokortteleiden asutusta.

LISÄTIETOJA
Rakennusviraston uutinen tietode 
Meluesteen sijainti kartalla