Uusi pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelma käynnistyy

250

Pääkaupunkiseudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO on aluekehittämisen uusi erityisohjelma ja se tulee jatkamaan entistä PKS Kaupunkiohjelmaa. KOKO:a toteutetaan vuosina 2010-2013. Ohjelman tavoitteena on parantaa alueiden kilpailukykyä ja tasapainottaa aluekehitystä tukemalla seudullista vuorovaikutusta ja verkottumista.

Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelma on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien aloitteesta toimiva suurkaupunkipoliittinen kehittämishankekokonaisuus.

Aiemmin kaupunkiohjelmaa on toteutettu vuosina 2002-2004 ja 2005-2007 sekä siirtymäaikana 2008-2009. PKS-kaupunkiohjelman tavoitteena on parantaa Helsingin seudun kansainvälistä kilpailukykyä ja edellytyksiä toimia maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskuksena.

TEM koordinoi uutta KOKO-ohjelmaa
Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää vuonna 2010 uuden alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman, KOKO:n. Manner-Suomen kunnilla oli mahdollisuus hakea KOKO:on kesäkuun loppuun mennessä. Valtioneuvosto päättää syksyllä 2009 ohjelman aluejaoista ja sisällöistä.

Ohjelman rahoitus kaudella 2010-2013 on vuosittain noin 23 miljoonaa euroa. Siitä TEM:n osuus on noin 11 miljoonaaeuroa maakunnan kehittämisrahaa. Muu osa rahoituksesta tulee ohjelma-alueilta.

Hakemuksia tuli ministeriölle 52 alueelta ja 321 kunnasta. Vain 11 kuntaa on jäämässä KOKO:n ulkopuolelle.

Valtio tehostaa ja selkeyttää aluekehittämistä 
KOKO:n avulla yksinkertaistetaan aluekehittämisen kansallista ohjelmarakennetta ja vähennetään valtion erilaisten ohjelmien määrää. Nykyisistä aluekehittämisen erityisohjelmista KOKO:on sulautuvat aluekeskusohjelma (AKO) sisältäen Uudellamaalla toteutettavat kaupunkiohjelmat, maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen osio (AMO) ja saaristo-ohjelman paikallinen ja alueellinen toteuttaminen.

Innovaatioympäristöt, luovat alat keskiössä ja hyvinvointi keskiössä
KOKO:n käynnistyessä muodostetaan kolme kansallista teemaverkostoa: 1) innovaatioympäristöt, 2) luovat alat ja kulttuuri sekä 3) hyvinvointi. Verkostoista eniten kiinnostusta on herättänyt innovaatiot ja osaaminen-verkosto, johon ilmoittautui 33 ohjelma-aluetta.

Kolmessa uudessa teemassa, 1) kansainvälistyminen, 2) MAL-yhteistyö (maankäyttö, asuminen, liikenne) sekä 3) matkailu – käynnistetään lisäksi kansallisten verkostojen pilotointi.

KOKO tähtää alueiden kilpailukyvyn ja tasapainoisen aluekehityksen parantamiseen. Ohjelman tavoitteena on tukea vuorovaikutusta ja verkottumista alueiden kesken. Sen ydinajatuksena ovat verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen, osaamisen siirtäminen ja kokemusten vaihto, hyvien ja innovatiivisten toimintatapojen etsiminen ja aluekehityksenmuutosten ennakointi.

LISÄTIETOJA
Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelma    
Menestyvä metropoli – Metropolialueen kilpailukykystrategia (2.6.2009) 
Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelma: Koheesio ja kilpailukyky-ohjelman esittely 29.4.2009  
Menestyvä metropoli – Metropolialueen kilpailukykystrategian esittely 19.3.2009 
Kirkkonummi ja PKS-kaupunkiohjelma (16.6.2009)  
YM: Metropolipolitiikka 

AIEMMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIOHJELMAT
PKS Kaupunkiohjelma 2002-2004  
PKS Kaupunkiohjelma 2005-2007
PKS Kaupunkiohjelma 2008-2010 (suunnitelma 12.12.2007) 

VALTION KOKO -OHJELMAN ESITTELYÄ
Mikä on KOKO? (KOKO-ohjelman sivusto)  
TEM: KOKO-ohjelma (Itä-Uusimaa: 1.4.2009) 
Janne Antikainen (27.3.2009): Koheesio- ja kilpailukykyohjelman (Koko) valmistelu   
Janne Antikainen: KOKO -ohjelman esittely Raumalla 19.3.2009
Valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko eduskunnalle 

KOKO:N TEMAATTINEN VERKOSTOYHTEISTYÖ
KOKO:n verkostojen alustavat kuvaukset (7.5.2009) 

ALUEELLINEN INNOVAATIOTOIMINTA
Sotarauta, Markku & Ståhle, Pirjo (2003) Alueellisen innovaatiotoiminnan tila, merkitys ja kehityshaasteet Suomessa    
Sotarauta, Markku (kalvoja): Aluekehittämisen tieteellinen perusta (pdf)   
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta (2005) Alueelliset innovaatioympäristöt  
Markku Sotarauta: Alueelliset ja paikalliset innovaatioympäristöt  
Rönkä, Kimmo & Orava, Janne & Niitamo, Veli-Pekka & Mikkelä, Kari (2007) Kehitysalustoilla neloskierteeseen   
Kostiainen, Juha (2007) Kaupunkiseutujen kehitys ja itseuudistuminen – Käsitteellistä perustaa etsimässä   
Kimmo Viljamaa & Timo Vesiluoma & Tiina Rantakoski (2008) Pienten seutujen innovaatioympäristöt 
Jari Kolehmainen & Tommi Ranta (toim.) (2009) Innovaatioympäristöjen kehittäminen ja johtaminen – Käytännön kokemuksia suomalaisilta kaupunkiseuduilta