Kunnostustalkoot Maunulanpurolla la 29.8.

234

Maunulanpuron kunnostustalkoot pidetään lauantaina 29.8.2009. Perattuun purouomaan lisätää kiviainesta käsipelillä, jotta ojitettuun puroon saadaa virtausvaihtelua ja sitä kautta otollisemmat olosuhteet kasveille ja eläimistölle. Luonnonmukaisempi uoma on myös mukavampi katsella.

Perattuun uomaan lisätään mm. kivitavaraa monipuolistamaan virtausta ja luomaan suojapaikkoja kaloille ja muille vesieliöille. Maunulanpuron-Mätäpuron vesistö saa alkunsa Helsingin Keskuspuiston lähteistä.

Nimestä huolimatta purojen vesi on hyvälaatuista, hapekasta ja kesälläkin viileää. Syksyllä 2004 kutivat taimenet Mätäpurossa ja seuraavana keväänä syntyi vuosikymmeniin ensimmäinen taimensukupolvi.

Työ tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, joka toimittaa paikalle tarvittavat materiaalit.

Talkoot aloitetaan Pirkkolantien varresta hautausmaan kulmalta. Kokoontuminen on klo 10 Pirkkolantien yli vievän kevyenliikenteen sillan kohdalla.

Kaikki lapsista vanhuksiin ovat tervetulleita.

Ilmoittautumiset teemu.mokkonen(at)helsinki.fi

LISÄTIETOJA
Virtavesien hoitoyhdistys