Jouko lähti eläkkeelle Maunulan yhteiskoulusta

608

Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion pitkäaikainen rehtori, kouluneuvos Jouko Jauhiainen jäi eläkkeelle lukuvuoden vaihteessa 31.7.2009. Jouko Jauhiainen jatkaa kuitenkin edelleen työtä Maunulan yhteiskoulun hyväksi toimimalla koulun johtokunnan ja hallituksen puheenjohtajana.

Jouko Jauhiainen tuli Maunulan yhteiskouluun matematiikan opettajaksi 70-luvun taitteessa. Vuodesta 1988 hän toimi koulun apulaisrehtorina ja vuodesta 1992 – edellisen rehtorin Matti Tiilikaisen jäätyä eläkkeelle – koulun rehtorina kaikkiaan 17 vuoden ajan. Jouko Jauhiaisen rehtoriaikana koulu on kasvanut ja kehittynyt monin tavoin.

Opetussuunnitelmia on monipuolistettu tuomalla matematiikka-, musiikki- ja liikuntaluokat yläasteelle. Yläasteen oppilas on voinut valita myös painotetun kuvataiteen. Suomenkielisten luokkien rinnalle yläasteelle on perustettu englanninkieliset kansainväliset luokat kasvavaan englanninkielisen opetuksen tarpeeseen. Lukion rinnalle ja osaksi perustettiin vuonna 1994 Helsingin matematiikkalukio, joka toteuttaa valtakunnallista matematiikan opetuksen erikoislukiotehtävää.

Vuonna 1997 valmistui koulurakennuksen C-osana tunnettu laajennusosa ruokaloineen, musiikkiauditorioineen, teknisten töiden tiloineen ja kirjastoineen. Jouko Jauhiaisen aikana vuosina 1959 ja 1962 valmistunut koulutalo on myös peruskorjattu ja varustettu kaikin puolin vastaamaan modernin koulun vaatimuksia.

Maunulan yhteiskoulu perustettiin ja valmistui 1950-luvun lopulla silloisien, suuriin ikäluokkiin syntyneiden Maunulan lasten oppikouluksi. Enimmillään koulussa oli tuolloin lapsia yli 1300, ja samalla koulu oli jonkin aikaa Suomen suurin oppikoulu. Tällä hetkellä koulu on Maunulan lasten ja nuorten yläaste ja lukio, mutta kouluun hakeudutaan laajemmaltikin Helsingistä ja sen lähialueilta.

Oppilaita tällä hetkellä on täysi talollinen eli kaikkiaan lähes 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Jouko Jauhiainen on ollut ja on olennainen osa maunulalaisuutta. Yhteistyössä Maunulan-Seuran kanssa hän on ollut mukana monissa Maunulan alueen kehittämishankkeissa.