Apulaiskaupunginjohtaja Penttilä haluaa nostaa talojen energiatehokkuutta

248

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän mukaan Helsingissä pyritään siihen, että tontinvarauksessa hyväksytään vain energiatehokkuudeltaan parhaaseen eli A-luokkaan kuuluvat rakennushankkeet. Helsingin uudet rakennukset ovat tyypillisesti energiatehokkuudeltaan D-luokkaa. Useimmat Maunulan vanhoista rakennuksista kuuluvat toiseksi huonoimpaan E-luokkaan.

Helsingin kaupunkisuunnittelusta ja kiinteistötoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Penttilä puhui tiistaina 1.9.2009 Sitran tilaisuudessa, jossa julkistettiin Sitran Jätkäsaareen rakennettavan energia- ja innovaatiokorttelin suunnittelukilpailun tulokset.

Penttilä mukaan, että Helsingin kaupunki voi asettaa tontinluovutukselle vaatimuksia, jotka ovat kansallisia standardeja haastavampia.

Helsingin seudun 14 kuntaa ovat päättäneet seurata vuosittain rakennusten energiatehokkuuden kehittymistä osana Helsingin seudun vuoden 2050 visiota.

Maunulassa pitäisi jatkossa pohtia sekä uusien rakennettavien talojen energiatehokkuutta että myös vanhojen rakennusten energiatehokkuuden parantamista. Asiaa olisi järkevää tarkastella vanhojen rakennusten osalta putkiremonttien yhteydessä.

LISÄTIETOJA
Jätkäsaaren suunnittelukilpailu 

Sitran energiatehokkuusohjelma 

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö (9.6.2009)  Ehdotus energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiksi (pdf)

Uutinen 28.5.2009: Tontinluovutuskilpailu uudella pientaloalueella

Hannu Pentti (3.12.2008) GreaterHelsinki Vision 2050 – Helsingin seudun yhteinen tulevaisuus (pdf)