Maunula-tiimi – teot sanoiksi ja sanoista tekoihin

344

Maunulassa toimii lasten ja nuorten parissa työskentelevien tahojen muodostama ryhmä, Maunula-Tiimi. Ryhmään saattaa törmätä esim. joka keväisillä Maunula Päivillä, mutta mitä ja ketä ovat Maunula-Tiimi?

Helsingin eri kaupunginosissa käynnistyivät 1970-luvulla virkamiestyöryhmät, joissa eri hallintokuntien edustajat tapasivat puida alueellisia asioita. Maunulassa toimi MAVE. Sen koollekutsujana toimi nuorisotalon edustaja. MAVEn toiminta Maunulassa hiipui noin vuonna 1993. 

1990-luvun lopussa tuli tarve perustaa komitea pohtimaan koululaisten iltapäivähoitoa. Ryhmä oli Maunulan ja Oulunkylän alueen yhteinen Oulunkylän ala-asteen silloisen rehtorin Risto Hurskaisen koollekutsumana, mutta se eriytyi pian omiksi alueellisiksi kokoonpanoikseen.

Maunulan  iltapäivätoiminnan neuvottelukuntaan (IPT) kuuluivat aluksi pj. Sirkka-Liisa Vehviläinen Maunulan ala-asteelta, sihteerinä Teija Kamb Ossy:stä,  Petu Tapio Oulunkylän seurakunnasta, päivähoidon tarkastaja Risto Ruokolainen ja Nuorisotalolta Markku Sinisalo.

Vähitellen IPT:hen tuli mukaan muitakin tahoja ja henkilöitä. Aikaa myöten koululaisten iltapäivätoiminta saatiin järjestettyä alueella niin hyvin, ettei työryhmää sen ympärille enää tarvittu. Samat tahot jatkoivat kuitenkin säännöllistä yhteydenpitoa ja tapaamisia.

Vuonna 2000 toimintansa aloittanut Klaari Helsinki astui mukaan kuvioihin 2003 jolloin perustettiin Maunulan varhaisen puuttumisen työryhmä. Nimi muutettiin kuitenkin pian ytimekkääksi Maunula-Tiimiksi ja sen toiminta on jatkunut tähän päivään asti.

Maunula-Tiimi kokoontuu n. joka toinen kuukausi. Koollekutsujana toimii Klaari Helsingin aluekoordinaattori. Kokous pidetään vuorotellen eri tahojen toimipisteissä. Kokouksiin saavat kutsun kaikki postituslistalla olijat:

– Sosiaalivirasto, varhaisen tuen hanke,
– Oulunkylän seurakunta,
– Oulunkylän Seurakunnan Siirtolayhdistys,
– Maunulan peruskoulu,
– Maunulan nuorisotalo,
– Palvelukeskus Saunabaari,
– Lähiöliikuttaja,
– Martat,
– Leikkipuisto ja Päiväkoti Haavikko
– Aluepoliisi

Maunula-Tiimissä käsitellään alueen eri toimijoiden ajankohtaisia asioita, puidaan ongelmia  ja mietitään niihin ratkaisuja, jaetaan tietoa mitä ja missä tapahtuu, sekä suunnitellaan yhteisiä tapahtumia. Tällaisia tapahtumia voivat olla esim. Maunula-päivä keväisin, vanhempainluennot, yhteiset teemapäivät (esim. joulun alla) yms. Mukaan lähdetään sinne missä apua ja toimijoita tarvitaan.

Vaikka tällä hetkellä Maunula-Tiimi koostuu lähes pelkästään työnsä puolesta Maunulassa toimivista tahoista, olisi joukkoon tervetulleita myös asukkaiden edustajia kertomaan omia näkemyksiään alueen lasten ja nuorten hyvin- tai pahoinvoinnista.

LISÄTIETOJA
Noora Iivonen
Nuorten päihdetyö/ Klaari Helsinki
PL 8540
00099 Helsingin kaupunki
etunimi.sukunimi@hel.fi
p. 09 310 69506 / 050 3809617