Vanhemman Neuvo – vertaistukiryhmä

219

Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-hankkeen (2005-2009) päämääränä on lapsen aseman turvaaminen ja lapsen menetysten minimoiminen vanhempien erossa. Tähän pyritään kehittämällä uudenlaisia vanhempien sovinnollisuutta ja yhteistyötä edistäviä palveluja. Vanhemman Neuvo -vertaistukiryhmän toimintamalli on yksi tämän kehittämistyön hedelmä.

Vanhemman Neuvo on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eropäätöksen tehneille ja eronneille vanhemmille. Jokaisella kahdeksasta tapaamiskerrasta on oma teemansa, jota tukemaan on laadittu pienryhmä- ja kotitehtäviä. Ryhmässä käsiteltävät teemat liittyvät eron tuomiin muutoksiin vanhemman ja lapsen elämässä sekä lapsen selviytymistä ja vanhempien yhteistoimintaa tukevien toimintatapojen tarkasteluun.

Vanhemman Neuvo -palvelun lähtökohtana on lapsen menetysten minimoiminen ja vanhempien keskinäisen yhteistyön tukeminen lapsiperheen erossa. Lapsen näkökulman huomioiminen on tärkeää, sillä huoli lapsista saa vanhemmat usein hakeutumaan ryhmään. Kaivataan tukea, muutosta ja vaihtoehtoisia tapoja toimia.

Ero muuttaa merkittävästi lapsiperheen elämää. Eropäätöksen tehtyään vanhempien on pohdittava monia lapsen elämään liittyviä kysymyksiä uudesta näkökulmasta. On löydettävä uusia toimivia käytäntöjä, jotka turvaavat lapsen kasvun ja kehityksen sekä molempien vanhempien vanhemmuuden säilymisen lapsen elämässä. Juuri vanhempien toimiva keskinäinen suhde helpottaa merkittävästi lapsen selviytymistä erotilanteessa. Se, että vanhemmat kykenevät jakamaan vastuuta ja tekemään yhdessä vanhemmuuteen kuuluvia päätöksiä, vahvistaa lapsen turvallisuudentunnetta ja estää lojaliteettiristiriitojen syntymistä.

Vanhemman Neuvo -ryhmässä vanhempi voi tarkastella myös omia toimintatapojaan yhteisen vanhemmuuden toteutumisen näkökulmasta ja löytää uusia tapoja toimia ja ratkaista ongelmatilanteita.  Apunaan hän voi käyttää ryhmän tarjoamaa tietoa, muiden ryhmäläisten kokemuksia ja vertaistukea. Myös molempien sukupuolten läsnäolo ryhmässä voi lisätä ymmärrystä lapsen toista vanhempaa kohtaan.

Seuraava Vanhemman Neuvo -ryhmä Maunulassa alkaa tiistaina 15.9.2009. Kurssi koostuu kahdesta arki-ilta tapaamisesta (15.9.2009 ja 20.10.2009 klo 17.30-20.00) ja kahdesta intensiivijaksosta jotka ovat lauantai 26.9.2009 klo 10-14.30 ja lauantai-sunnuntai 10.-11.10. klo 10-14.30.

Ryhmään ilmoittautuneet tavataan henkilökohtaisesti ennen ryhmän alkamista. Nämä alkutapaamiset pyritään sopimaan viikoille 35-37. Ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen tapahtuu soittamalla Nina Tapiolle p. 040 5714811 tai Teija Kambille p. 0400 887378

Lisätietoja saa myös sähköpostitse
Teija Kamp
etunimi.sukunimi@ossy.fi