Myös Maunulassa toimii asumisneuvoja

326

Helsingissä toimii syyskuusta alkaen kymmenen asumisneuvojaa, jotka auttavat kuntalaisia asumiseen liittyvissä ongelmatilanteissa. Myös KOy Maunulan Asunnoissa toimii asumisneuvoja. Asumisneuvojat antavat palveluohjausta ja neuvontaa esimerkiksi vuokranmaksuun liittyvissä ongelmissa. Lisäksi neuvojat voivat avustaa maksusuunnitelmien teossa ja toimia välittäjinä akuuteissa kriisitilanteissa. Neuvonnalla halutaan mm. ennaltaehkäistä häätöjä ja muita asumiseen liittyviä sosiaalisia ongelmia.

Asumisneuvojat toimivat kiinteistöyhtiöiden ja sosiaaliasemien yhteydessä eri puolilla kaupunkia. Neuvojien yhteistyökumppaneita ovat kaupungin omien asuinkiinteistöyhtiöiden, sosiaaliasemien, asukas- ja talotoimikuntien, perhekeskusten, terveydenhuollon, järjestöjen, poliisin ja seurakunnan työntekijät. Yhteistyökumppanit ohjaavat asukkaita tarvittaessa kääntymään asumisneuvojien puoleen, mutta kuntalaiset voivat ottaa myös suoraan yhteyttä asumisneuvojiin.

Asumisneuvonnan laajentaminen on osa Helsingin kaupungin pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisen toimeenpano-ohjelmaa. ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja kiinteistöyhtiöt ovat sosiaaliviraston ohella myöntäneet hankerahoitusta neuvonnan laajentamiseen. ARA ja ympäristöministeriö ovat perustaneet pysyvän valtakunnallisen asumisneuvontafoorumin, jonka tehtävänä on edistää yhteisiä menettelytapoja häätöjen ehkäisemiseksi, asumisneuvonnan vakinaistamista sekä uusien toimintamallien kehittämistä.
 
KOy Maunulan Asunnot
Asumisneuvoja Pirjo Hautakangas 040 3362305

LISÄTIETOJA
Helsinki laajentaa asumisneuvontaa