Pasilan suunnittelukilpailu toteutetaan 2010

279

Vuoden 2010 aikana käynnistyy Pasilan keskuksen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu (PasilaOne). Kilpailualue on kooltaan merkittävä, sillä alueen rakennusoikeus on noin 100 000 kerrosneliömetriä. Kilpailu sisältää liiketiloja,asumista, palveluita sekä julkisen liikenteen tiloja. Kilpailu on avoin sijoittajien ja suunnittelijoiden työyhteenliittymille. Pasilan sillan eteläpuolelle on suunnitteilla kymmenen korkean rakennuksen alue. Pasilan torneista suurin osa on yli 15-kerroksisia, korkein rakennus saattaa kohota jopa 40-kerroksisena.

Kilpailun voittajalta edellytetään kykyä toteuttaa innovatiivinen ja toimiva kokonaisuus, jossa on huomioitu tyylikäs arkkitehtuuri ja liikkumisen helppous. Alueen kehittämisestä vastaavat maanomistajina yhteistyössä Helsingin kaupunki ja Suomen valtion omistama Senaattikiinteistöt.

Pasilan sillan eteläpuolelle on suunnitteilla kymmenen korkean rakennuksen alue. Pasilan torneista suurin osa on yli 15-kerroksisia, korkein rakennus saattaa kohota jopa 40-kerroksisena. Rakennuksista on suunnisteltu tulevan hybridejä, joissa alimmaisena on liiketiloja, niiden yläpuolella toimistoja ja kaikkein ylimmäisenä asuntoja.

Pasila on pääkaupunkiseudun ja koko maan joukkoliikenteen solmukohta. Uusien liikennehankkeiden ja alueelle tulevan huomattavan lisärakentamisen kautta Pasilan rooli keskuksena voimistuu. Pasila on Helsingin toimitilarakentamisen avainalue.

Voimakkaan kasvun alkusysäyksenä oli sataman siirtyminen Helsingin keskustasta Vuosaareen. Sataman siirto teki mahdolliseksi Itä- ja Länsi-Pasilan välissä sijaitsevien laajojen rata-alueiden kaavoittamisen. Purettavien raiteiden tilalle nouseva uusi Keski-Pasila liittää toisiinsa idän sekä lännen ja sykkii Pasilan alueen elinvoimaisena keskuksena tarjoten asuntojen ja työpaikkojen lisäksi runsaasti monipuolisia palveluita.

Helsinki kehittyy lähitulevaisuudessa voimakkaammin kuin koskaan ennen. Rahtisatamien siirryttyä keskustasta Vuosaareen, 250 hehtaaria vapautui uuteen käyttöön. Suunnitteilla on koteja 100 000 asukkaalle ja kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Uusien kaupunginosien rakentaminen painottuu 2020-2030 -luvuille.

Tulevaisuuden Pasila on seitsemästä osa-alueesta muodostuva kokonaisuus. Keski-Pasilan lisäksi uusia työpaikkoja ja asuntoja tulee huomattavia määriä Pasilan Konepajan alueelle, Ilmalaan sekä Hakamäentien pohjoispuolelle Pohjois-Pasilaan ja Ylä-Pasilaan. Itä-Pasilan suurimmat muutokset tapahtuvat Messukeskuksen alueella, missä Suomen Messut laajentaa näyttelytilojaan ja messuvieraiden käyttöön tarkoitettua hotelliaan. Länsi-Pasilan alueella muutokset ovat vähäisiä.

Pasilan toteutus jatkuu 2040-luvulle, jolloin osa-alueiden asukasmäärä on yhteensä lähes 20 000. Alueelle rakennetaan yli miljoona kerrosneliömetriä uusia toimitiloja, joiden valmistuttua Pasila tarjoaa työtä yli 50 000 ihmiselle.

Talous- ja suunnittelukeskuksessa toimiva Pasilan aluerakentamisprojekti käynnistää syksyllä 2009 konsulttityön, jolla kaupunki selkeyttää korkealta rakentamiselta vaadittavia selvityksiä. Työn tuloksena syntyy ohje virastojen, rakennuttajien, suunnittelijoiden ja rakentajien käyttöön.

Valmistuttuaan menettelyohje
• kuvaa ja yhteensovittaa viranomaistarkastuksen rakennushankkeen vaiheiden kanssa
• kokoaa selkeästi kaupungin viranomaisten vaatimukset suunnittelulle ja toteutukselle
• yhtenäistää vaadittavat selvitykset ja suunnitelmat
• kehittää hankkeeseen ryhtyvän, hänen edustajiensa ja kaupungin yhteistyötä
• nopeuttaa Pasilan tornialueen toteutumista.

LISÄTIETOJA
http://www.uuttahelsinkia.fi/uutiset/545