Uusi Jokeri-linja kulkee kiskoilla

271

 Itäkeskuksesta Viikin, Oulunkylän aseman, Maunulan, Pitäjänmäen ja Leppävaaran kautta Tapiolaan kulkeva pikaraitiolinja eli Raide-Jokeri on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä poikittaisista joukkoliikennehankkeista. Raide-Jokerille on tilausta, sillä poikittaisliikenne on jo pitkään ollut Helsingin ja lähikaupunkien joukkoliikenteen pullonkaula. Bussi-Jokerilla on nykyisin arkisin noin 25 500 matkustajaa. Ennusteiden mukaan Raide-Jokerilla kulkee päivittäin noin 48 000 matkustajaa vuonna 2030.

Metromaisesti liikennöivä Jokeri-bussi on ollut niin suosittu, että ruuhka-aikoina sen kuljetuskapasiteetti on ylittynyt useasti viiden minuutin vuorovälistä huolimatta. Tulevaisuudessa linjalle tarvitaan tehokkaampi ja palvelutasoltaan laadukkaampi yhteys.

Raide-Jokerin alustavassa yleissuunnitelmassa määritellään muun muassa radan, pysäkkien ja liikennejärjestelyjen aluevaraustarpeet jatkosuunnittelua ja kaavoitusta varten. Ratalinjan pituus on noin 25 kilometriä, josta 16 kilometriä on Helsingin ja 9 kilometriä Espoon alueella. Linjalle on suunniteltu 32 pysäkkiä ja kaksi pysäkkivarausta. Ruuhkiin juuttumista pyritään välttämään sillä, että pikaratikka kulkee mahdollisimmin paljon omalla kulku-urallaan.

Uutta Jokeri-yhteyttä liikennöidään alkuvaiheessa 30 metrin pituisilla yhden vaunun junilla. Suunnittelussa on varauduttu matkustajamäärien kasvuun, joten mitoitus on tehty kahden vaunun pituisille junille. Yhdessä pikaraitiovaunussa on noin 70 istumapaikkaa ja 80 – 130 seisomapaikkaa.

Uuden radan ja varikon rakentamisen sekä kaluston hankinnan kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 330 miljoonaa euroa.

Raiteilla jo ensi vuosikymmenellä
Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma on ensimmäinen hankkeesta laadittu kokonaissuunnitelma. Se on jo hyväksytty Helsingin ja Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnissa. Hankesuunnittelun aloittamisesta ja ratasuunnittelun edellyttämien kaavamuutosten valmistelusta päättävät Helsingin ja Espoon kaupungit.

Toteutusajankohdasta päätetään Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 yhteydessä. Mikäli kaikki etenee suunnitellusti, liikennöinti voitaisiin päästä aloittamaan jo vuonna 2016.

LISÄTIETOJA
Kaavamuutostarpeet (pdf)  
Suunnitelmat (pdf)  
Suojelualueet (pdf)