Maunulaan perustetaan täydennysrakentamisen sparrausklubi

287

Kaupunkisuunnitteluvirasto perustaa Maunulaan täydennysrakentamisen sparrausklubin. Klubi kokoontuu vuoden 2010 aikana noin kolme kertaa. Sen tehtävänä on tuottaa ideoita mahdollisista  Maunulan täydennysrakentamispaikoista ja arvioida niihin liittyviä hyviä ja huonoja puolia.

Kartoitettavaksi alueeksi on rajattu se osa Maunula, joka on jäänyt suojelukaavarajauksen ulkopuolelle. Täydennysrakentamispaikkojen kartoittaminen aloitetaan Maunulan yhteiskoulun alueelta.

Sparrausklubiin haetaan vapaaehtoisia henkilöitä, jotka sitoutuvat osallistumaan ryhmän kaikkiin kokouksiin. Näin varmistetaan ideoiden kehittämisen sujuvuus. Ryhmään kerätään noin 20 henkilöä, mikä sopiva koko toimivalle ja vuorovaikutteiselle suunnitteluryhmälle. Vastaavanlaista sparrausklubia on käytetty Kuninkaantammen suunnitelussa.

Ilmoittautuminen sparrausryhmään  on käynnystynyt marraskuussa 2009 ja ilmoittautumisaika päättyy tammikuun 2010 lopulla. Ryhmään voi ilmoittautua vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtoselle ja aluearkkitehti Sari Ruotsalaiselle, jotka myös tulevat vetämään ryhmän toimintaa.

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIETOJA
Tiina Antila-Lehtonen, puh. 09 310 37436
Sari Ruosalainen, puh. 09 310 37373
etunimi.sukunimi@hel.fi 

LISÄTIETOJA
Vanhan Maunulan suojelukaavan esittelytilaisuuden 2.11.2009 kalvot (pdf)  Kalvoissa esitellään myös sparrausklubin toimintaa

Uutinen 14.2.2009: Esikaupunkien renessanssi koittaa 

Uutinen 6.2.2009: Aluefoorumilla keskusteltiin esikaupunkien renessanssista