Keski-Pasilaan 20 – 40-kerroksisia torneja

225

Helsingin toimitilarakentamisen avainalueelle Keski-Pasilaan on milanolainen arkkitehtitoimisto Cino Zucchi Architetti ideoinut kymmenen veistoksellisesti muotoillun tornin muodostaman tiiviin kokonaisuuden jalankulkualueineen ja aukioineen. Aiheesta on kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila Laiturissa torstaina 20.11.2009 klo 18 tiedotustilaisuus, jossa arkkitehdit Cino Zucchi ja Leonardo Cavalli esittelevät suunnitelmia. Keski-Pasilan suunnittelu vaikuttaa merkittävästi myös Maunulan kehitykseen. (Havainnekuvat Cino Zucchi Architetti, One Work, Happold).  

Zucchin 18. marraskuuta julkistetuissa tornisuunnitelmissa alueen korkein torni olisi 40 kerroksinen ja matalimmassakin olisi 20 kerrosta.Tornien ensimmäisissä kerroksissa on liiketiloja ja auloja, niiden yläpuolella toimitiloja ja ylimmissä kerroksissa asumista. Torneihin on suunniteltu yhteensä toimitilaa yli 100 000 kerrosneliömetriä, johon mahtuisi 3 – 4000 työpaikkaa. Tornialue on myös erittäin ekotehokas keskeisen sijaintinsa ja tiiviin rakentamisen ansiosta.

Asuntoja torneihin tulisi noin 47 000 kerrosneliömetriä eli asunnot noin 1200 asukkaalle. Ylimpien asuinkerrosten on suunniteltu muotoutuvan terasseiksi, joista avautuisi huikeat näkymät yli kaupungin. Torneihin on lisäksi ideoitu useamman kerroksen korkuisia sisäpuistoja. Ne toimisivat muun muassa asukkaiden yhteistiloina. Korkeimman tornin ylimpiin kerroksiin on suunnitteilla kaikille avoin näköalakahvila.

Helsingin kaupunki on suunnitellut koko Keski-Pasilan aluetta yhteistyössä suurimman maanomistajan, Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Pasilasta on tulossa Helsingin toinen keskusta, jonne rakentuu tulevaisuudessa tuhansia uusia työpaikkoja. Alueen suunnitteluun kytkeytyvät tiiviisti erilaiset liikennejärjestelmien kehittämisideat, kuten metroverkon laajentaminen ja Pisara-rata.

Keski-Pasilan rakentaminen alkaa keskustakorttelista

Keski-Pasilan rakentaminen alkaa keskustakorttelista, jotka tulevat nykyisen rautatieaseman molemmin puolin tornialueen pohjoispuolelle. Valtio ja kaupunki käynnistävät yhteisen suunnittelu- ja investointikilpailun vuoden 2010 aikana. Kaupunkisuunnitteluvirasto laatii kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta keskustakorttelin asemakaavan yhteistyössä kilpailun voittaneen investorin kanssa. Valtio ja kaupunki myyvät asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden investorille, joka vastaa alueen rakentamisesta. Keskustakorttelin rakentaminen alkaa noin vuonna 2014.

pasila_korkeat talot.jpg

Yleisötilaisuus
Arkkitehdit Cino Zucchi ja Leonardo Cavalli esittelevät tornialueen ideoita avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 19.11. klo 18 infokeskus Laiturilla, (Narinkkatorin laidalla entisen linja-autoaseman tiloissa). Projektipäällikkö Timo Lepistö kertoo kuinka suunnittelu jatkossa etenee. Tilaisuuden kieli on englanti.

Näyttely
Laiturin näyttelyssä esitellään Cino Zucchi Architetti -arkkitehtitoimiston ideoita Pasilan tornialueelle. Näyttelyyn on vapaa pääsy ja se on avoinna tiistaista perjantaihin klo 10 – 18 sekä lauantaisin klo 12 – 16. Näyttely suljetaan 3.12.

Keskustelupalsta
Tornisuunnitelmista voi keskustella netin keskustelupalstalla, osoitteessa: www.hel.fi/ksv
Keskustelun tulokset jäsennetään ja niitä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Pasilan tornialueen jatkosuunnittelussa. Keskustelupalsta suljetaan 9.12.

LISÄTIETOJA
http://laituri.hel.fi/keskipasila/