Käskynhaltijantielle ja Pakilantielle on 40 km/h nopeusrajoitus

445

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Helsingin kaduille ehdotettuja nopeusrajoitusten tarkistuksia. Kohteita on yhteensä 16 kappaletta. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen sekä nopeusrajoitusten yhtenäistäminen katujen luonteen mukaan. Kaikki
esitetyt muutokset ovat nykyisiä nopeusrajoituksia alempia. Yhtenä kohteena on Käskynhaltijantien – Pakilantien osuus, Oulunkylä – Maunula alueella, jonne tulisi 40 km/h rajoitus.

Perustelu kaupunkisuunnittelulautakunnan listatekstissä:

Käskynhaltijantie – Pakilantie, Oulunkylä – Maunula (40)

Käskynhaltijantien ylitystä pidetään turvattomana korkeiden nopeuksien
ja suurehkon liikennemäärän vuoksi. Oulunkylän liikuntapuistoa
Käskynhaltijantien pohjoispuolella laajennetaan ja myös Patolaan on
tulossa täydennysrakentamista. Nykyinen 50 km/h-nopeusrajoitus
esitetään alennettavaksi 40 km/h:iin välillä Mikkolantie Maunula.

LISÄTIETOJA
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 19.11.2009