Maunulan nuorten suunnitelmat esillä Saunabaarilla 8.-31.12.

464

Maunulan aluefoorumilla keskusteltiin 30.11.2009 Maunulan tulevaisuudesta. Maunulan yhteiskoulun nuoret esittelivät suunnitelmiaan Maunulan keskustan kehittämisestä. Helsingin lähiöprojekti ja arkkitehtuurikoulu Arkki ja olivat järjestäneet työpajat Maunulan yhteiskoulun 5A-luokan ja 7B-luokan kanssa. Nuorten suunnitelmat ovat näytteillä 8.-31.12.2009 Palvelukeskus Saunabaarissa (Metsäpurontie 25).

Arkkitehtuurikoulu Arkin Niina Hummelin ja Mari Jaakonaho olivat ohjaamassa työpajoja. Niissä tutkittiin Maunulan historiaa ja nykyhetkeä sekä suunniteltiin tulevaisuutta. Oppilaita pyydettiin merkitsemään karttaan oma koti sekä viihtyisiä ja pelottavia paikkoja. Nelituntisten työpajojen aikana oppilaat pohtivat alueen liikennettä, palveluja, rakennusten ulkonäköä ja alueen toimivuutta. Oppilaiden omien suunnitelmien jälkeen nuorille näytettiin työpajan päätteeksi, millaisia suunnitelmia arkkitehdit ovat tehneet Maunulan keskusta alueen uudistamiseksi (ks. Maunulan keskustan suunnittelun sivut).

Työpaja ja Saunabaarin näyttely kuuluvat Lähiöprojektin koordinoimaan Esikaupungeissa tapahtuu näyttelyn ohjelmaan.

f77_lapset ja suunnittelu.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi tilaisuudessa Simo Sankari esitteli asuinalueen tulevaisuuden suunnittelun välineitä. Maunulan yhteiskoulun entinen rehtori Jouko Jauhiainen oli tehnyt SWOT-analyysin Maunulasta. SWOT-analyysissä arvioidaan asuinalueen nykyiset vahvuudet (Strenghts) ja heikkoudet (Weaknesses) sekä arvioidaan tulevaisuuden mahdollisuuksia (Opportunities) ja uhkia (Treaths).

f77_jouko jauhiainen.jpg

f77_simo_sankari.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvissa vasemmalla Jouko Jauhiainen ja oikealla Simo Sankari.

Marraskuussa 1997 Maunulan VII Aluefoorumissa Maunula-Seura, Maunulan Asukasyhdistys ja Maunulan yhteiskoulu esittelivät kukin erikseen oman SWOT-analyysinsä. Analyysien teko tuolloin vaikutti merkittävästi Maunulan kehitykseen esim. Yleiskaava 2002:n ratkaisuihin. Yleiskaavan valmistelu tapahtui vuosina 1997-2002 ja valtuusto hyväksyi yleiskaavan 2003.

Edellinen Maunulan Visio 2017 tehtiin keväällä 2002 (linkki visioon).

Maunulan nuoret esittelivät edellisen kerran käsityksiään Maunulan kehittämisestä Maunulan 29. aluefoorumissa 26.4.2001 Saunabaarilla (linkki Maunulan 29. aluefoorumin 26.4.2001 valokuviin.)

LISÄTIETTOJA
Maunulan nuorten suunnitelmaplanssit (pdf)

Simo Sankari: Maunulan tulevaisuuden suuunnittelun välineet (pdf)

Jouko Jauhiainen: Maunulan SWOT-anlyysi (pdf)  

Uutinen 29.9.2009: Koululaiset suunnittelevat parempaa Maunulaa 

TIETOJA MUILTA SÌVUILTA
www.laituri.hel.fi
www.arkki.net