Hyvät maunulalaiset, bästa Månsasbor

357

Mennyt vuosi 2009 on ollut Maunulan kannalta hyvä vuosi. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Maunulan keskustan kaavasta tehdyt valitukset kesäkuussa ja kaava vahvistettiin elokuussa. Tämän jälkeen syksyllä käynnistyi keskustan toteutuksen suunnittelu.

Maunulan keskustan uuden kirjaston ja työväenopiston hankesuunnittelu käynnistyi maaliskuussa ja hankesuunnitelma valmistui vuoden lopulla. Mallia kirjaston ja työväenopiston toimintatavalle oli haettu Lontoon Idea Storeista. Vuoden 2010 talousarvion investointiosassa toteutus on ajoitettu vuosille 2012-2013.

Maunulan eteläosan suojelukaavan luonnosta esiteltiin marraskuussa 2009. Edellisen kerran ”suojelukaava” oli esillä 2007. Kaavan tavoitteena on suojella arvokas vanhan Maunulan miljöö. Lisäksi kaavaluonnoksessa on täydennysrakentamista esitetty kolmeen paikkaan vanhan Maunulan alueelle.

Kesän lopulla valmistui Maunulan ala-asteen pihan remontin ensimmäisen osa. Pihalle saatiin uusia leikkivälineitä. Ala-asteen pihalle vuoden 2008 lopulla valmistunut päiväkoti Stigen ei aiheuttanut ongelmia ala-asteen lasten koulunkäynnille toisin kuin vuosi sitten syksyllä pelättiin.

Suursuon pientaloalueen katujen rakentaminen käynnistyi syksyllä Pakilan puoleisella alueella ja uutta asuinaluetta suojaava Tuusulanväylän meluvalli valmistui vuoden lopulla.

Maunulassa jatkettiin asunto-osakeyhtiöiden putkiremonttien kehittämistä tavoitteena toteuttaa putkiremontit edullisemmin ja laadukkaammin.

Lisäksi Maunulassa käynnistyi toimintaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Maunulassa. Tässä toiminnassa kaikki asukkaat ja taloyhtiöt voivat olla mukana. Valtioiden tasolla käytiin joulukuussa neuvotteluja Kööpenhaminassa ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseksi. Helsinki on sitoutunut 202020 tavoitteeseen, jossa vuoteen 2020 mennessä vähennetään 20 % hiilidioksidipäästöjä sekä lisätään energiatehokkuutta 20 % ja uusiutuvien energiavarojen käyttöä 20 %.

Maunulassa käynnistyi Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimusprojekti Leppoisa Lähiömme, jota rahoitetaan valtion Lähiöohjelmasta.

Maunulassa päättyi Ubiikki Helsinki –ohjelmaan liittyvä vuonna 2007 käynnistynyt Alpakka-hanke, jossa kehitettiin Maunulan kotisivuille tapahtumasivusto sekä palvelurekisteri. Maunula sivut ovat erittäin suositut ja niillä käy noin runsas 8000 eri käyttäjää kuukaudessa (eri IP-osoite).

Mitä vuosi 2010 tuo tullessaan?

Maunulan keskustan suunnittelu käynnistyy keväällä 2010. HOK-Elannon tavoitteena on hakea rakennukselle rakennuslupaa vuoden 2010 aikana mahdollisesti jo kesään mennessä. Rakennus valmistunee vuosien 2011 ja 2012 vaihteessa. Tämän jälkeen voi nykyisen ostoskeskuksen puolen rakentaminen käynnistyä.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää vanhusten kotona asumista Maunulassa. Tätä helpottavat palvelut kehittyvät Maunulassa kaiken aikaa. Suursuolla on koko 2000-luvulla aktiivisesti rakennettu hissejä vanhoihin kerrostaloihin. Sato suunnittelee Pakilantie 17:n muuttamista senioritaloksi. Sen kaava hyväksyttiin kesällä. Lisäksi Sato osti tammikuussa 2008 Paanukodin rakennuksen Suursuontie 14:ssa. Sekin säilynee senioriasumiskäytössä. Suursuonlaitaan vanhusten kuntopolun viereen on suunnitteilla 2600 kerros-m2 senioriasumiseen sopiva kerrostalo.

Helsingin esikaupunkien täydennysrakentaminen nähdään keskeisenä keinona kehittää esikaupunkialueita. Tätä varten kaupunkisuunnitteluvirasto on kehittänyt Esikaupunkien renessanssi –toimintamallia. Maunulassakin on käyty keskustelua Esikaupunkien renessanssista esimerkiksi maaliskuussa 2009 aluefoorumilla. Maunulan Sanomat julkaisi teemasta erikoisnumeron nimellä Maunulan renessanssi (1/2009).

Maunulaan on ideoitu täydennysrakentamisen sparrausklubia kaupunkisuunnitteluviraston johdolla. Sen toiminta käynnistyy keväällä 2010. Sparrausklubin tehtävänä on ideoida ja arvioida Maunulan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Täydennysrakentamisen tavoitteena on tasapainottaa Maunulan vinoutunutta asuntokannan rakennetta. Sparrausklubiin voivat asiasta kiinnostuneet ilmoittautua vielä tammikuun aikana. Sparrausklubi aloittaa ideoinnin Maunulan yhteiskoulun ympäristöstä.

Maunulassa jatketaan vuonna 2007 alkanutta nykyisiä paremman putkiremonttimallin kehittelyä. Lisäksi Maunulassa tehdään kehitystyötä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tavoitteena luoda malli, jolla asuinalueen hiilidioksidipäästöjä vähennetään yhteistyössä asukkaiden, taloyhtiöiden, viranomaisten ja yritysten kanssa.

Maunulan Mediapajan ylläpito on jatkossa iso haaste, kun asukastilan aukipitäminen on pelkästään vapaaehtoisten varassa. Mediapajalle kaivataan uusia vapaaehtoisia päivystäjiä pitämään tilaa auki vaikkapa vain pari tuntia viikossa.

Jokainen maunulalainen voi olla mukana uuden paremman Maunulan luomisessa.

Maunulan tulevaisuus näyttää entistä paremmalta. On koittamassa Maunulan kulta-aika.

Toivon kaikille maunulalaisille menestystä tulevalle vuodelle ja erityisesti niille, jotka ponnistelevat paremman maailman ja Maunulan puolesta.

Raimo Puronen
Maunula-Seura ry

LISÄTIETOJA
Mediapajan vapaaehtoisten kokous 7.1.2010 klo 17
Uutinen 9.11.2009: Maunulaan perustetaan täydennysrakentamisen sparrausklubi

Uutinen 23.10.2009: Maunulan eteläosan kaavaluonnos esillä 26.10.-20.11.
Uutinen 25.9.2009: Uusi talousarvioehdotus myönteinen Maunulalle

Kaupunkisuunnitteluvirasto: Esikaupunkien renessanssi
Uutinen 24.2.2009: Aluefoorumilla keskusteltiin esikaupunkien renessanssista
Uutinen 14.2.2009: Esikaupunkien renessanssi koittaa  
Maunulan Sanomat 1/2009, Maunulan renessanssi extra 
Uutinen 5.9.2008: Päiväkotilaisuus selvensi näkemyksiä