Roolit ja tehtävät

310

Ryhmäkorjaustoimikunnan tehtävät

 1. valvoa yhteistyösopimuksen täytäntöön panoa saamiensa toimintavaltuutusten puitteissa.
 2. tutustua RK – hankkeen ASOY-kohtaisiin korjausvaihtoehtoihin ja kustannusarvioihin ja tehdä ASOY:öille esitys korjausinvestoinnin toteuttamisesta,
 3. tehdä ASOY:öiden hallituksille suositus puheenjohtajan, projektinjohtajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valinnasta
 4. tehdä ASOY:öiden päättäville elimille suositus lopullisesta taloyhtiökohtaisesta korjaushankkeesta
 5. osallistua asukastiedotukseen
 6. muut erikseen sovittavat tehtävät, jotka toimikunta katsoo itsellensä tarpeellisiksi toimivaltansa puitteissa

RK-toimikunnan puheenjohtajan tehtävät

 1. Johtaa RK toimikunnan toimintaa.
 2. Toimii asunto-osakeyhtiöiden luottohenkilönä ja ajaa niiden etuja suhteessa ulkopuolisiin toimijoihin.
 3. Toimii yhteyshenkilönä eri asunto-osakeyhtiöiden välillä ja edistää niiden välistä yhteistyötä.
 4. Hallinnoi ja ohjaa yhdessä RK -toimikunnan kanssa ryhmäkorjausprojektia
 5. Toimii yhteyshenkilönä RK – toimikunnan ja projektinjohtajan välillä
 6. Valmistelee ja kutsuu koolle RK – toimikunnan
 7. Johtaa puhetta RK- toimikunnan kokouksessa
 8. Vastaa RK – hankkeen yhteisestä tiedottamisesta. Hankkeesta tiedotetaan esimerkiksi Maunulan kotisivuilla ja Maunulan Sanomissa tavoitteena saada hankkeelle mahdollisimman suuri julkisuus.
 9. Pitää yhteyttä alueellisiin organisaatioihin sekä projektin kannalta tarpeellisiin osapuoliin

Projektinjohtajan tehtävät

 1. Laatii yleissuunnitelman RK-hankkeen toteuttamisesta (Y)
 2. Kilpailuttaa erikseen sovittaessa RK-hankeen suunnittelijat (Y) 
 3. Kilpailuttaa RK-hankeen urakoitsijan (Y)
 4. Tekee taloyhtiökohtaisen projektisuunnitelman – Projektin johtaja tutustuu asunto-osakeyhtiöiden tarpeisiin, asunto-osakeyhtiöissä tehtyihin tarvekartoituksiin sekä miettii niiden pohjalta projektin kulkua ja mahdollisia lopputuloksia. Keskeistä on huomioida, että taloyhtiöt ovat eri kehitysvaiheissa toisiinsa nähden (vrt. tarveselvitysvaihe, hankesuunnitteluvaihe, suunnitteluvaihe, toteutus jne.) (Y)
 5. Laatii asunto-osakeyhtiökohtaisen aikataulun ja sovittaa sen (AsOy) urakkavaiheeseen yhdessä valitun urakoitsijan kanssa
 6. Pitää yhteyttä suunnittelijoihin sekä koordinoi heidän työtään (AsOy)
 7. Laatii säännöllisesti raportin RK-toimikunnalle (AsOy)
 8. Päivittää tarvittaessa projektisuunnitelmaa (Y)
 9. Puheenjohtajan pyynnöstä projektinjohtaja järjestää kokoukset ja hoitaa sihteerin tehtävät (kokouksen järjestäminen, pito ja purkaminen) (Y) 
 10. Raportoi RK – toimikunnalle taloyhtiökohtaiset kustannukset (AsOy)