Tavoitteet

353

Ryhmäkorjauksen tavoite

Ryhmäkorjauksessa tavoitteena on  toteuttaa putkiremonttiin liittyvät vaiheet yhdessä korkealuokkaisia asiantuntijoiden kanssa pienemmin kustannuksin  ja  paremmalla laadulla kuin jos taloyhtiö toteuttaisi putkiremontin yksin.


Ryhmäkorjauksen hyödyt

 • Vahvistaa hankkeeseen osallistuvien taloyhtiöiden asemaa tilaajana
 • Isompi kokonaishanke kiinnostaa hyviä palveluntuottajia, joiden laatuajattelu on paikallaan – saadaan parempia tarjouksia
 • RK –malli mahdollistaa riittävät panostukset hankkeen alkupäähän (hankesuunnittelu, suunnittelu).
 • Ryhmän jäseniä avustetaan laadukkaaseen ja systemaattiseen työhön kehittyneiden työkalujen avulla.
 • Valmistautuminen (systemaattisesti ja osakkaiden tarve huomioiden)
  • Projektinjohtajan valinta (laadukkaampi edullisemmin), koska useampi maksaja eikä tehdä päällekkäistä työtä.  
  • Yksin tehtäessä joudutaan aina lähtemään alusta.
  • Viestintäsuunnitelman toteuttaminen (laadukkaampi, sitovampi, toimivampi)
   Hankesuunnitelman tekeminen (laadukkaampi, ymmärrettävämpi, osakkaiden tarve huomioiden)
 • Taloyhtiöiden kyky ohjata hanketta paranee taloyhtiöiden parhaat asiantuntijat
  • Saadaan RK -toimikuntaan asiantunteva valmistelu (kehitetyin työkaluin) parantaa päätöksentekovalmiutta taloyhtiöissä
 • Asukkaille eniten haittaa tuottavaa toteutusaikaa pyritään lyhentämään (tilaajan on voitava vaikuttaa urakoitsijan prosessiin)

HUOM!!
RK – hanke ei kavenna taloyhtiöiden itsenäistä päätäntävaltaa. Taloyhtiö voi erota RK –hankkeesta ilman haittavaikutuksia hankesuunnittelu/suunnitteluvaiheen jälkeen. Taloyhtiö saa edukseen siihen mennessä koituneet edut. Yhtiöt kuitenkin sitoutuvat tekemään yhteistyötä sekä täyttämään yhteistyösopimuksen velvoitteet.