Kehitettävät asiat

316

Kehitettäviä asioita ovat mm.
– Rakennuttajakonsultin tehtäväluettelo
– Taloyhtiöiden yhteistyösopimus ja sopimus RK-ryhmän puheenjohtajan kanssa
– Taloyhtiöiden sopimukset RK-ryhmän projektinjohtajan eli rakennuttajakonsultin kanssa sekä rakennuttajakonsultin laskutusmalli- ja kustannustenjakomalli
– Taloyhtiöiden vaiheistus ryhmäkorjausprosessissa
– Viestintä asuinalue-, ryhmäkorjausryhmä- ja taloyhtiötasoilla
– Taloyhtiöissä tehtävät kyselyt