Asukkailta kysytään palveluverkon kehittämisestä

215

Kaupunkilaiset voivat antaa palautetta Helsingin palveluverkon kehittämisestä. Kaupungin internet-sivuille avataan palautesivusto, johon mielipiteet kootaan keskitetysti. Palautesivusto aukeaa noin kahden viikon päästä ja se on avoinna kolmisen viikkoa. Kanavan palautejärjestelmä tullaan jaottelemaan aiheittain, joten esimerkiksi terveyspalvelut ja opetuspalvelut ovat omina ryhminään.

Sivuston tarkoitus on saada mielipiteiden lisäksi uusia ideoita palveluverkon kehittämisestä, tilojen yhteiskäytöstä ja sähköisistä palveluista.

Sivusto pyritään toteuttamaan vuorovaikutteisena siten, että kuntalaiset näkevät jo annetun palautteen ja että kaupungin asiantuntijat voivat tarvittaessa jo keskustelun aikana kommentoida palautetta. Samoin sivuston kautta voi lähettää esimerkiksi yhdistysten ja muiden organisaatioiden kannanottoja erillisinä dokumentteina.

Palautetta, mielipiteitä ja kannanottoja voi antaa muutenkin kuin internetin kautta, esimerkiksi kaupungintalon Virka Infoon.

Palveluverkko kaupunginhallituksessa:

Esityslista

Esityslistan liite

Pöytäkirjan päätösteksti